Rektörlük

revize edildi: 09.10.2017

REKTÖR

Prof. Dr. Ege Yazgan 
Rektör Vekili
santralistanbul Kampüsü / ege.yazgan@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Atilla Eriş
santralistanbul Kampüsü /atilla.eris@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03   
Prof. Dr. Koray Akay
santralistanbul Kampüsü / koray.akay@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 51 13   
santralistanbul Kampüsü / serkant.cetin@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 78 50
 

REKTÖR DANIŞMANLARI 

Prof. Dr. Nurhan Yentürk
Sorumlulukları: 
Topluma hizmet süreçleri
santralistanbul Kampüsü / nurhan.yenturk@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 52 22 

Emre Gönen
Sorumlulukları: 
Rektörlük iletişim süreçleri
santralistanbul Kampüsü / emre.gonen@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 53 14

 

REKTÖRLÜK OFİSİ

 

Saliha Hocaoğlu
Rektörlük Özel Kalemi 
santralistanbul Kampüsü / saliha.hocaoglu@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 76 92

Banu Karagil Dalaman
Akademik İç Süreç Yöneticisi
santralistanbul Kampüsü / banu.karagil@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 39

Nuray Çolak
Rektör Asistanı
santralistanbul Kampüsü / nuray.colak@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03

Melek Sarıkaya
Rektörlük Yönetici Asistanı
santralistanbul Kampüsü  /ssarikaya@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 87

Özgen Güzel Tekingül
Rektörlük Yönetici Asistanı
santralistanbul Kampüsü /ozgen.guzel@bilgi.edu.tr / +90 212 311 7202