Faaliyetler 2015

revize edildi: 16.11.2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Tarafından Gerçekleştirilen Topluma Hizmet Amaçlı
Toplantı/Seminer ve Konferanslar
2015

 

 

AB Enstitüsü

 

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Citizenship & Human Security Konferansı
  Tarih/Süre: 23, 24, 25 Ocak 2015, İstanbul
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Jean Monnet “Türkiye-AB İlişkileri” Öğrenci Çalıştay
  Tarih/Süre: 30 Nisan 2015, İstanbul
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: "Avrupa Birliği Eğitimi - Eğitimde Avrupa Birliği" Çalıştayı, AKVAM, ÖRAV
  Tarih/Süre: 13 Mayıs 2015, Antalya
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Sivil Toplum Çalışmaları Semineri: "Türkiye'de Sivil Topluma AB Desteği: Bir Politika Aracı Perspektifi"
  Tarih/Süre: 15 Mayıs 2015, İstanbul
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Jean Monnet Speaker Series II  "Democracy and Identity in the EU"
  Tarih/Süre: 15 Haziran 2015, İstanbul
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Projesi “Okulda Avrupa Değerleri” Öğretmen Çalıştayları
  Tarih/Süre: 15-18, 22-25 Haziran 2015, İstanbul
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Türkiye Cumhuriyeti'nin Göç ve Uyum Politikalarının Değerlendirilmesi
  Tarih/Süre: 23 Haziran 2015, İstanbul
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: CIFE-Danube Yaz Okulu Semineri
  Tarih/Süre: 13-15 Temmuz 2015, İstanbul
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Marie Curie Projesi “Enlargement and EU Funded Projects in Turkey” Final Konferansı
  Tarih/Süre: 16 Eylül 2015, İstanbul
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Projesi “Okulda Avrupa Değerleri” AB Gemisi 2 Seminerler Serisi
  Tarih/Süre: Eylül2014-Mayıs 2015, İstanbul

  

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Uluslararası Konferans: "Yurttaşlık ve İnsani Güvenlik"
  Tarih/Süre: 23-25 Ocak 2015
 2. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Toplantı: "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni Bir Dönem: İstanbul Sözleşmesi"
  Tarih/Süre: 21 Mart 2015
 3. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Avukatlar için Eğitim Çalışması: "Eğitim Hakkı ve Romanlar: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Çerçeve"
  Tarih/Süre: 18-19 Nisan 2015
 4. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Toplantı: "Kadına Karşı Sınır Tanımayan Şiddet"
  Tarih/Süre: 16 Mayıs 2015
 5. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Konferans: "Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak"
  Tarih/Süre: 21-22 Mayıs 2015
 6. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu
   Tarih/Süre: 7-11 Eylül 2015
 7. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Forum: "Cezasızlıkla Mücadele"
  Tarih/Süre: 9 Kasım 2015
 8. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi Paneli
  Tarih/Süre: 10 Kasım 2015
 9. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Konferans: İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi ikileminde Azınlıklar ve Sosyal Medya
  Tarih/Süre: 13 Kasım 2015
 10. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Tanıtım Programı: "AGİT/ DKİHB- Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler"
  Tarih/Süre: 19 Kasım 2015
 11. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: "6-7 Eylül 1955 Olayları"nın 60. Yılında Hukuk, İnsan, Toplum Paneli
  Tarih/Süre: 28 Kasım 2015
 12. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Sempozyum: BM Engelli Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'de Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları
  Tarih/Süre: 10-11 Aralık 2015
 13. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimleri, Aralık 2015
  Tarih/Süre: 11 Aralık, 12 Aralık ve 19 Aralık
 14. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Adalet Bakanlığı’ndan Pro Bono Ağı Ziyareti
  Tarih/Süre: 22 Aralık 2015

 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türk Alman Sivil Toplumunun Gelecek Nesli: Yeni Paradigmalar, Yeni Yaklaşımlar”
  Tarih/Süre: 02.03.2015
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türkiye’deki Suriyeliler”
  Tarih/Süre: 16.04.2015
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Sempozyum “Türkiye-Belçika Göç Tarihinin 50 Yılı”
  Tarih/Süre: 16.05.2015
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Çerkes Göçünün Edebiyata Yansımaları”
  Tarih/Süre: 05.12.2015
 5. Atölye Çalışması İsmi: “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 11.12.2015
 6. Atölye Çalışması İsmi:  “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 09.02.2015
 7. Atölye Çalışması İsmi:  “Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı”
  Tarih/Süre: 09.05.2015
 8. Diğer: Sunum: “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 08.01.2015
 9. Diğer: Belgesel Gösterimi ve Söyleşi “Depo: Akıl Hastanesinde Hayat”
  Tarih/Süre: 28.04.2015
 10. Diğer: Belgesel Gösterimi ve Söyleşi “Voltrans”
  Tarih/Süre: 20.05.2015

  

Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

  

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Heritage as an Asset for Urban Regeneration and Development: Experiences in Conservation Planning”
  Tarih/Süre: 19.03.2015 – 1 gün

  

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: TBMM'ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi Toplantısı
  Tarih/Süre: 23 – 24 Ekim 2015
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Things Projesi İzmir Sosyal Değişim Buluşması
  Tarih/Süre: 28 Kasım 2015
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Sivil Toplum Değişim Projesi
 4. Mentorluk Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 14 – 18 Ekim 2015
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalışma Ziyaretleri - İstanbul
  Tarih/Süre: 14 – 20 Aralık 2015
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Proje Yazma Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 07.02.2015
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Sivil Toplumun Tarihi ve Sınırları Semineri  - İstanbul
  Tarih/Süre: 25.02.2015
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Türkiye Sosyolojisi Semineri - İstanbul
  Tarih/Süre: 18.03.2015
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Gönüllülerle İşbirliği Sistemi Kurma Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 02.05.2015
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Pro-bono Lab Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 14.05.2015
 11. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Pro-bono Günü Toplantısı - İstanbul
  Tarih/Süre: 15.05.2015
 12. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Şehrine Ses Ver Tasarım Maratonu  - İstanbul
  Tarih/Süre: 06.06.2015
 13. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Dernekler İçin Muhasebe Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 06.12.2015
 14. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Gönüllülerle İşbirliği Eğitimi - İstanbul
  Tarih/Süre: 12.12.2015
 15. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Raklet Uygulama Tanıtım Toplantısı - İstanbul
  Tarih/Süre: 29.12.2015
 16. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Suriyeli Çocukların durumuna İlişkin Öğretmen Seminerleri
  Tarih/Süre: 1-28 Şubat 2015
 17. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Demokratik Okullara Doğru Kapanış Toplantısı
  Tarih/Süre: 12.02.2015 / 4 saat
 18. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocukların Medyası Yuvarlak Masa Toplantısı
  Tarih/Süre: 17.11.2015 / 3 saat
 19. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Toplumsal Cinsiyet Nedir? Çocuklar Soruyor Toplantısı
  Tarih/Süre: 19.11.2015 / 3 saat
 20. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: LGBTİ Ergenler Anlatıyor: ”Öğrenci Olmak” Forum
  Tarih/Süre: 19.11.2015 / 3 saat
 21. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Muzipo Eğitmenlerine Yönelik “Çocuk Hakları ve toplumsal Cinsiyet” Semineri
  Tarih/Süre: Ağustos 2015 / 3 saat  (İzmir), Ekim 2015 / 3 saat
 22. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Gençlerden Gençlere Yaşama Becerileri Projesi Seminerleri
  Tarih/Süre: Şubat-Mayıs 2015 / 30 saat
 23. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Çocuk Konuşmaları” Söyleşiler
  Tarih/Süre: Kasım 2015 (2 kez)  / 3 saat
 24. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Kağıthane Ram işbirliği ile Suriyeli Çocuklar konu Öğretmen Semineri
  Tarih/Süre: 3 Aralık 2015   / 2 saat
 25. Atölye Çalışması İsmi: Ağ Kurma Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 13.03.2015
 26. Atölye Çalışması İsmi: Hukuki Destek Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 04.04.2015
 27. Atölye Çalışması İsmi: İç iletişim Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 25.03.2015
 28. Atölye Çalışması İsmi:  İnsani Yardım İyi Örnek atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 25.03.2015
 29. Atölye Çalışması İsmi:  Dernek Kurma Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 13.02.2015
 30. Atölye Çalışması İsmi: Örgüt İçi Yönetim Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 07.03.2015
 31. Atölye Çalışması İsmi: Kitlesel Fonlama Yöntemleri ve Fongogo Örneği Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 27.02.2015
 32. Atölye Çalışması İsmi: Fon Olanakları Haritası Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 02.04.2015
 33. Atölye Çalışması İsmi: İzleme Değerlendirme Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 12.05.2015
 34. Atölye Çalışması İsmi: Video Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 03.06.2015
 35. Atölye Çalışması İsmi: Erasmus+ Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 30.06.2015
 36. Atölye Çalışması İsmi: STK’lar için Sosyal Medya Atölyesi - İstanbul
  Tarih/Süre: 23.12.2015
 37. Atölye Çalışması İsmi: “Çocuklar Üretiyor” Atölye ve Panel
  Tarih/Süre: 10.12.2015 / 5 saat
 38. Atölye Çalışması İsmi: Things Projesi Sivil toplum Kuruluşları İçin Sosyal Medya ve Görselleştirme  Araçları Atölyesi
  Tarih/Süre: 23 Aralık 2015
 39. Atölye Çalışması İsmi: Global Day Of Service Etkinliği: Çocuklarla “Neden Olmasın?” kutu oyunu aracılığıyla Toplumsal
 40. Atölye Çalışması İsmi: Cinsiyet Eşitliği Atölyesi
  Tarih/Süre: 16.10.2015 / 3 saat
 41. Atölye Çalışması İsmi: Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklarla Children Make Atölyesi/Buluşması
  Tarih/Süre: 11.12.2015 / 7 saat
 42. Diğer: Okul Şenliği “Hak Yaş Tanımaz” Okul Şenliği
  Tarih/Süre: 21.01.2015 / 4 saat

 

 

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek” Projesi Ders Çekimleri Toplantısı
  Tarih/Süre: 05/06/2015 (13:00-15:00)
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek Projesi Ders Çekimleri Toplantısı
  Tarih/Süre: 12/05/2015 (13:00-15:00)
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek Projesi Ders Çekimleri Toplantısı
  Tarih/Süre: 15/05/2015 (13:00-15:00)
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Görüş Alma Toplantısı
  Tarih/Süre: 18/06/2015 (14:00–16:30)
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek” Projesi Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı
  Tarih/Süre: 20/06/2015 (10:00-13:00)
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: 22/10/2015 (17:00–19:00):   “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejiler”i Projesi Strateji Çalışma Grubu Toplantısı
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Strateji Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 14/11/2015 (14:00–17:00)
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Strateji Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 28/11/2015 (14:00–17:00)
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 12/12/2015 (10:00–12:30)
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Strateji Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 12/12/2015 (14:00–17:00)
 11. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 26/12/2015 (10:00–12:30)
 12. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri” Projesi Strateji Çalışma Grubu Toplantısı
  Tarih/Süre: 26/12/2015 (14:00–17:00)
 13. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 42, Elmas Arus, “Roman Çocukların Eğitime Erişimde Yaşadığı Sıkıntılar”
  25/02/2015 (17:00-18:30):
 14. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 43, Elif İnal, “Dil Soykırımı: Tekdilli Eğitim Sistemi ve Kürtçenin Aktarımı”
  Tarih/Süre: 11/03/2015 (17:00-18:30)
 15. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 44, Fatih Yazıcı, “Çokkültürcülük Bağlamında Azınlık Okullarında Tarih Dersleri”
  Tarih/Süre: 01/04/2015 (17:00-18:30)
 16. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 45, Gözde Durmuş ve A. Zeynep Kılıç, “Demokratik Okullara Doğru: Okulları ve Öğrencileri Güçlendiren Katılım Uygulamaları”
  Tarih/Süre: 15/04/2015 (17:00-18:30)
 17. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 46, Jessica Frechette, “Anadili Temelli Çokdilli Eğitim: Sık Sorulan Sorular ve Doğru Bilinen Yanlışlar”
  Tarih/Süre: 29/04/2015 (17:00-18:30)
 18. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 47, Nurcan Kaya, Adnan Avcı Bucaklişi, Aydın Deniz, “Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık”
  Tarih/Süre: 04/11/2015 (17:00-18:30)
 19. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 48, Melisa Soran, Ayzin Çelik, Yeşim Er, “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmenlerin ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme ve Üretme Deneyimi”
  Tarih/Süre: 18/11/2015 (17:00-18:30)
 20. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Engelliliğe dayalı Ayrımcılıkla Mücadele: Sağlamcı İdeolojiyi ve Normalliği Sorgulamak
  Tarih/Süre: 03/10/2015 (09.15-17:00)

 

İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Akademi’de Etik
  Tarih/Süre: 3 Aralık 2015

  

Çatışma Çözümü Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Barışı Yeniden Rayına Oturtmak: Uluslararası Tecrübeler Ne Söylüyor
  Tarih/Süre: 28 Kasım 2015 & Tüm Gün