Faaliyetler 2014

revize edildi: 16.11.2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Tarafından Gerçekleştirilen Topluma Hizmet Amaçlı
Toplantı/Seminer ve Konferanslar
2014

 

 

AB Enstitüsü 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Jean Monnet “Avrupa Birliği ve Kültürlerarası Siyaseti” Öğrenci Çalıştayı
  Tarih/Süre: 13 Mayıs 2014, İstanbul
 2. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Jean Monnet Speaker Series I “European Foreign Policy in Troubled Times”
  Tarih/Süre: 28 Mayıs 2014, İstanbul
 3. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet “Türkiye-AB İlişkileri” Öğrenci Çalıştayı
  Tarih/Süre: 6 Haziran 2014, İstanbul
 4. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  CIFE Danube Yaz Okulu Seminerleri
  Tarih/Süre: 11-18 Temmuz 2014
 5. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Projesi “Okulda Avrupa Değerleri” Öğretmen Çalıştayı
  Tarih/Süre: 8-9-10-11 Eylül 2014, İstanbul
 6. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet e-Kitap II Projesi Final Konferansı
  Tarih/Süre: 24 Eylül 2014, İstanbul
 7. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Contemporary Turkey at a Glance Konferansı
  Tarih/Süre: 18-19 Ekim 2014, İstanbul
 8. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Almanya Baden-Württenberg Parlemento Üyeleri Ziyareti
  Tarih/Süre: 27 Ekim 2014, İstanbul
 9. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Üyelik Sürecinde Demokrasi ve İnsan Hakları            
  Tarih/Süre: 16 Kasım 2014, İstanbul
 10. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Kültür ve Kimlik Tam Üyeliğe Engel mi?            
  Tarih/Süre: 22 Kasım 2014, İstanbul
 11. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Projesi “Okulda Avrupa Değerleri” Akademik Çalıştayı
  Tarih/Süre: 27 Aralık 2014, İstanbul
 12. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Projesi “Okulda Avrupa Değerleri” AB Gemisi 1 Seminerleri Serisi
  Tarih/Süre: Eylül 2013-Mayıs2014, İstanbul

 

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans ismi:  İnternet Üzerinde İfade Özgürlüğünün Korunması Projesi kapsamında avukatlara yönelik eğitim
  Tarih/Süre: 7-8 Mart 2014, İstanbul
 2. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: İnternet Üzerinde İfade Özgürlüğünün Korunması Projesi kapsamında avukatlara yönelik eğitim
  Tarih/Süre: 21-22 Mart 2014, Ankara
 3. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: İnternet Üzerinde İfade Özgürlüğünün Korunması Projesi kapsamında avukatlara yönelik eğitim
  Tarih/Süre: 4-5 Nisan 2014, Diyarbakır
 4. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Düşünce Özgürlüğü için 9. İstanbul Buluşması
  Tarih/Süre: 24-25 Mayıs 2014
 5. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı
  Tarih/Süre: 30 Mayıs 2014
 6. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Platformu Projesi 1. Deneyim Paylaşımı Atölyesi: Ayrımcılık Yasağı
  Tarih/Süre: 1-2 Kasım 2014

 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Kurban/Suçlu İkileminde Sıkışmış: Göçmen Kadın Seks İşçiliği, Zedelenmiş Yaşamlar ve Tanınmazlık”
  Tarih/Süre: 12.03.2014
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Romanların Dünü Bugünü”
  Tarih/Süre: 16.04.2014
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalıştay “Suriyeli Mülteciler Alanında Sivil Toplum”
  Tarih/Süre: 28.05.2014
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Göç ve Edebiyat: ‘Ermeni Tehciri’nin Edebiyata Yansımaları”
  Tarih/Süre: 07.11.2014
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Mültecilerin Bilinmeyene Yolculuğu: Avrupa ve Almanya’da Sığınma Hakkı, Koruma ve Desteğe Erişim”
  Tarih/Süre: 10.11.2014
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türkiye'de Göç ve Göçmenlerin Geldikleri Ülkede Ekonomik ve Sosyal Hayata Katkıları”
  Tarih/Süre: 12.11.2014
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Panel “Kentsel Dönüşüm ve Tarlabaşı”
  Tarih/Süre: 13.11.2014
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Grafik Şiddet: Çatışma ve Göçü Anlatı, Fotoğraf ve Karikatür Yoluyla Temsil Etmek”
  Tarih/Süre: 19.11.2014
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalıştay “Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı”
  Tarih/Süre: 22.11.2014
 10. Atölye Çalışması İsmi: Atölye “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 27.06.2014
 11. Atölye Çalışması İsmi: Atölye “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 21.02.2014
 12. Atölye Çalışması İsmi: Atölye “Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı”
  Tarih/Süre: 11.04.2014
 13. Atölye Çalışması İsmi: Atölye “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 26.12.2014
 14. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 16.01.2014
 15. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 05.03.2014
 16. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 10.03.2014
 17. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 21.03.2014
 18. Diğer: Film Gösterimi ve Söyleşi “Benim Çocuğum”
  Tarih/Süre: 11.06.2014
 19. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 03.07.2014
 20. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 23.10.2014
 21. Diğer: Belgesel Gösterimi ve Söyleşi “Nefret”
  Tarih/Süre: 06.11.2014

 

 Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Panel “Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar: Sanat Konseyi Modeli”
  Tarih/Süre: 30.01.2014 – 1 gün
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “KPY Konferansları 6 – Devletin Kültürdeki Rolü: Orta ve Doğu Avrupa’dan Yeni Yaklaşımlar”
  Tarih/Süre: 19.03.2014 – 1 gün
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenci Konferansı”
  Tarih/Süre: 19.06.2014 – 20.06.2014 – 2 gün
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Bir Kültür Politikası Olarak Kültüre Erişim”
  Tarih/Süre: 19.09.2014 – 1 gün

 

 Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalıştay 3 - Alternatif Katılım Yolları Sunumu
  Tarih/Süre: 7 – 8 Şubat  2014
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: 2.Dönem Uzaktan Eğitim Programı Kapanış Eğitimi
  Tarih/Süre: 16 – 20 Nisan 2014
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Uluslararası Konferansı
  Tarih/Süre: 9 – 11 Mayıs 2014
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Kırıkhan Toplum Merkezi Çocuklarla Çalışma Eğitimi/Semineri
  Tarih/Süre: 22-23 Şubat 2014 / 10 saat
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Veli ve Öğretmen Seminerleri
  Tarih/Süre: Kasım 2014 / 3 saatToplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuk ve Medya Kampı (Toplantı ve Eğitim)
  Tarih/Süre: 19-21 Eylül 2014 / 30 saat
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı Sempozyumu
  Tarih/Süre: 17-18 Kasım 2014 / 16 saat
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuk Katılımı - Öğretmen Eğitimi
  Tarih/Süre: 22.02.2014 / 6 saat ve 02.03.2014 / 6 saat
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Yaratıcı Drama, Eleştirel Düşünme ve Katılımcı Örnekler Öğretmen Atölyeleri/Seminerleri
  Tarih/Süre: 19-20-21 Haziran 2014 / 7,5 saat
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Sınıf içi Katılımı Artırmak Öğretmen Semineri
  Tarih/Süre: 09.09.2014 / 2,5 saat
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Sosyal Medya, Internet Güvenliği ve Çocuk Hakları” Veli Semineri
  Tarih/Süre: 02.04.2014 / 1 saat
 11. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Öğrenci Meclisi Güçlendirme Eğitimi”
  Tarih/Süre: 22.09.2014 / 1 saat
 12. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif” Belediye çalışanlarına yönelik çocuk hakları eğitimi/semineri
  Tarih/Süre: 26-27.08.2014 / 12 saat
 13. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: “Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif” Öğretmenlere Yönelik çocuk hakları eğitimi/semineri
  Tarih/Süre: 1 Eylül 2014 / 8 saat
 14. Atölye Çalışması İsmi: Çocuklara Yönelik Neden Olmasın Oyunu Atölyeleri
  Tarih/Süre: Kasım 2014 / 2 saat
 15. Atölye Çalışması İsmi: Çocuklarla Hak Arama Yolları Atölyeleri
  Tarih/Süre: 01.10.2014 – 16.11.2014 / 12 saat
 16. Atölye Çalışması İsmi: Söz Küçüğün Kutu Oyunu Atölyesi – Çocuk ve Gençlik Bieanali’nde
  Tarih/Süre: Haziran 2014 – 2 saat
 17. Atölye Çalışması İsmi: Mevsimlik Tarım İşçiliği Olduğu Bölgelerde Çocuklarla Söz Küçüğün Kutu Oyunu Atölyesi
  Tarih/Süre:13-14 ve 26-27 Ağustos  2014 – 12 saat

  

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çokdillilik Bağlamında Eğitim ve Toplumsal Adalet
  Tarih/Süre:24/06/2014 (09:30-17:00)
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Dilin, Kimliğin ve Medyanın Çatışma Çözümündeki Rolü 08/11/2014
  Tarih/Süre: (09:30-17:30):
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 33, R. Nazlı Somel ve Arnd Michael Nohl, “'Dershanelerin Kapatılması' Tartışmasına Farklı Bir Bakış: Devlet Okullarında Standart Teste Dayalı Eğitim Kültürü”
  Tarih/Süre: 07/01/2014 (17:00-18:30)
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 34, Çetin Çelik, “Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı”
  Tarih/Süre:19/03/2014 (17:00-18:30)
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 35, Fatma Gök, Banu Can ve Soner Şimşek, “Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü”
  Tarih/Süre: 02/04/2014 (17:00-18:30)
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 36, Melike Ergün ve Süleyman Akbulut, “Engelli Ayrımcılığıyla Mücadelede Ders Kitaplarının Rolü” Tarih/Süre:16/04/2014 (17:00-18:30)
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 37, Çiğdem Bozdağ, “Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Kültürlerarası Eğitim” Tarih/Süre:18/05//2014 (17:00-18:30)
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 38, Işıl Oral ve M. Alper Dinçer, “4+4+4 Sürecinin İzlenmesi”
  Tarih/Süre: 05/11/2014 (17:00-18:30)
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 39, Zakarya Mildanoğlu, “Tarihsel Perspektiften Ermeni Okulları, Okul Mimarisi ve Eğitim Yayınları” Tarih/Süre:19/11/2014 (17:00-18:30)
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 40, Akif Pamuk, “Kimlik ve Tarih: Türkiye’de Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı”
  Tarih/Süre:03/12/2014 (17:00-18:30)
 11. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 41 , Ayhan Işık, “Bir Asimilasyon Projesi: Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları”
  Tarih/Süre:17/12/2014 (17:00-18:30)
 12. Atölye Çalışması İsmi: “Öğretmenler Buluşuyor” Atölye Çalışması
  Tarih/Süre:01/11/2014 (09:30-13:00)