İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yemekhane Hizmetleri İhalesi

revize edildi: 15.01.2018

İhale no:

201801003

Başlangıç tarih: 15 Ocak 2018 Saat 15:00
Bitiş tarih: 30 Ocak 2018 Saat 17:00
Satın alınacak Mal/Hizmet: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Yemekhane Hizmetleri İhalesi
Talep eden birim: Teknik Ve İdari İşler
Satın alan birim: Teknik Ve İdari İşler
Satın alma usulu: Açık İhale
Satın almanın yapılacagı yer: Tüm Kampüsler
Satın almanın yapılacagı tarih: Eylül 2018
İlgili memur: Yalçın Topak
534 338 43 68
Notlar:

Fiyatlandırma ile ilgili notlar:

  • BİLGİ, sözleşme metninde imza aşamasına kadar değişiklik yapma haklarını kendinde saklı tutar.
  • BİLGİ, yapılacak olan değerlendirmelere istinaden sözleşmeyi bina/kampüs bazından birden fazla tedarikçiye verme hakkını kendinde saklı tutar.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir. (Ekte paylaşılan ürün ve menü fiyatları KDV dahil bedellerdir.)
  • Söz konusu işletme dönemi 1 Eylül 2018 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
  • Sözleşme, YÜKLENİCİ'nin işbu form ile eklerinin içeriğindeki kalite standartlarını sağlayamaması, performans kriterlerine uygun davranmaması ve bu madde kapsamındaki ticari şartları kabul etmemesi halinde 3.yılın sonunda ÜNİVERSİTE tarafından fesih edilebilir. YÜKLENİCİ, sözleşmenin dördüncü yılında mevcut komisyon oranlarına +%3, beşinci yılında ise dördüncü yılın üzerine +%2 komisyon vermeyi kabul eder. Sözleşmenin 30 Haziran 2021 itibariyle devam edebilmesi için son 12 ay boyunca herhangi bir denetim süreci de dahil olmak üzere hizmet kalitesine yönelik en fazla 2 şikayet/uyarı almış olması koşulu aranacaktır. Bu şikayetler Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk ve/veya Satınalma Departmanları tarafından iletilebilir. Bu kanallar ve Resmi Makamlar haricinde iletilen şikayetler bu kritere dahil değildir.
  • BİLGİ, işbu çalışmayla ilgili her türlü cayma ve çalışmayı iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.
  • Teklif veren firma, BİLGİ'deki öğrenci ve çalışan sayılarının dönemsellik göstereceğini kabul eder.
  • Menü fiyatları ile sabit işletme bedeli de dahil olmak üzere Üniversite'ye yapılacak her türlü ödeme her yıl Eylül ayında Ağustos ayı yıllık TÜFE & ÜFE verilerine göre TÜFE & ÜFE ortalamasında olmak koşulu ile güncellenecektir.
  • Sözleşmenin imzalanmasından doğan veya doğabilecek damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ firmaya aittir. Yapılan ödemeye ilişkin makbuz sureti ÜNİVERSİTE'ye ibraz edilecektir. Fiyatlandırma bölümündeki "sözleşme giriş bedeli" yalnız sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde olmak koşuluyla bir defaya mahsus verilecektir.
  • İhaleye verilen tekliflerin geçerli olabilmesi için teklif veren firmalar en az 12 ay geçerli olacak 400 metrekare altı alanlar için 100.000,00 TL (yüzbintürklirası) 400 metrekare üzeri alanlar için 250.000,00 TL (ikiyüzellibintürklirası) tutarındaki teminat mektubunu Üniversite'ye vermeyi koşulsuz kabul eder. Teminat Mektubu veremeyen firmaların teklifleri geçerli olmayacaktır. Kazanan firmanın vermiş olduğu teminat mektubu, süresi dolduğunda sözleşme süresince yenilenmek koşulu ile BİLGİ'de kalacaktır.
 Ek dosya: İBÜ - Yemekhane & Yeme-İçme İhalesi_Ocak 2018.xlsx