İhale: IP Telefon ve Lisans Alımı

revize edildi: 18.05.2016

 

İhale no: 201605002
Satın alınacak Mal/Hizmet: IP Telefon ve Lisans Alımı
Talep eden birim: Bilişim Teknolojileri
Satın alan birim: Bilişim Teknolojileri
Satın alma usulu: Açık İhale
Satın almanın yapılacagı yer: Bilişim Teknolojileri
Satın almanın yapılacagı tarih: Üniversite tarafından ayrıca bildirilecektir.
İlgili memur: Meriç Kurtay
Notlar:

Fiyatlandırma ile ilgili notlar:

  • Fiyatlar KDV hariçtir.
  • Üniversitemizin ödeme vadesi fatura tarihi itibariyle 45 gündür.                   
 

IP telefon ve Lisans Alımı Şartnamesi.doc