İhale: 19 Lt Damacana su ve 0,5 Lt pet su alımı

revize edildi: 15.04.2016

 

İhale no: 201604002
Satın alınacak Mal/Hizmet: 19 Lt Damacana su ve 0,5 Lt pet su alımı.
Talep eden birim: İdari İşler
Satın alan birim: İdari İşler
Satın alma usulu: Açık İhale
Satın almanın yapılacagı yer: Santral Kampüs, Dolapdere Kampüs, Kuştepe Kampüs ve Kozyatağı Kampüs
Satın almanın yapılacagı tarih: 01.05.2016
İlgili memur: Gülay Şaplı
Notlar:

Fiyatlandırma ile ilgili notlar:

  • Fiyatlar KDV hariçtir.
  • Üniversitemiz tarafından aksi belirtilmediği sürece sözleşme süresi 12 ay ile sınırlı olacaktır.    
  • Talep edilen Sebil sayısı; 150 adet                  
 

19 Lt Damacana su ve 0,5 Lt pet su alımı.xlsx