Geçmiş Dönem Rektörlerimiz

revize edildi: 21.12.2017

BİLGİ’de kurulduğu günden bu yana değerli akademisyenlerimiz Rektörlük görevi yürütmüşler; BİLGİ’nin eğitim felsefesini ve akademik duruşunu belirlemekte büyük rol oynamışlardır. “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” şiarını benimseyen akademisyenlerimizle birlikte yol alan Rektörlerimiz, BİLGİ’nin toplumla bütünleşen bir eğitim kurumu olmasının temellerini atmışlardır.

 

Prof. Dr. Gülten Kazgan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Prof. Dr. İlter Turan
     
Prof. Dr.
Gülten Kazgan
(Kurucu Rektör) 
Prof. Dr.
Asaf Savaş Akat
(1996 - 1998) 
Prof. Dr.
İlter Turan
(1998 - 2001)

 

Prof. Dr. Lale Duruiz Prof. Dr. Aydın Uğur Prof. Dr. Halil Güven
     
Prof. Dr.
Lale Duruiz
(2001 - 2005)
Prof. Dr.
Aydın Uğur
(2005 - 2009)
Prof. Dr.
Halil Güven
(2009 - 2011)

 

Prof. Dr. Remzi Sanver Prof. Dr. Mehmet Durman rof. Dr. Murat Borovalı (2016-2017)
     
Prof. Dr.
M. Remzi Sanver
(2011-2015 / 2016)
Prof. Dr.
Mehmet Durman
(2015 - 2016)
Prof. Dr.
Murat Borovalı
(2016-2017) 
 
 

 

 

 
Prof. Dr. Gülten Kazgan

Prof. Dr.

Gülten Kazganİngiltere Portsmouth Üniversitesi ile 1994 yılında sosyal bilimlerde yapılan bir eğitim anlaşması, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin temelini oluşturdu. Eğitim kadrosu ve üniversitenin kurucuları İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın eski öğrencileri idi. Bu nedenle sahip olduğu bilgi ve tecrübesine dayanarak kurucu rektörlük Prof. Dr. Gülten Kazgan’a tevdi edildi.

Portsmouth Eğitim Anlaşması’ndan üniversite kurma aşamasına geçildiğinde kurucuların girişimcilik ruhu ve vakfedilebilir maddi varlığın sorumluluğunu üstlenme cesareti bu yeni üniversitenin kapılarını açtı. Geriye bir isim koymak kaldı. Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın önerisi ve kurulun kararıyla üniversite, İstanbul Bilgi Üniversitesi adını aldı. 1996 yılında kuruldu ve ilk ders yılı Maslak’ta bir binanın ikinci katında ve Baltalimanı’ndaki eski bir köşkün bir bölümünde başladı. İkinci ders yılında, Kuştepe’deki yeni binasına taşınan BİLGİ’ye yeni dersler, yeni bölümler eklenerek program daha da genişletildi ve kısa süre sonra Dolapdere’de yeni bir yerleşke kuruldu. Böylelikle hem öğrenci hem de bölüm sayısında yeni bir sıçrama yaşandı.

 

Prof. Dr. Gülten Kazgan Kimdir?
İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktorasını verip Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne gitti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne dönüp doçent olan Kazgan, aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ’de (Roma) iki yaz ve ISEA’da (Paris) bir yıl çalıştı. Profesörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden aldıktan sonra 1994’te emekli olup İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi” ve “Kurucu Rektör” olarak katıldı. Aynı üniversitede Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve TESAR Müdürü olarak 2007’ye kadar bulundu; 2010 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu tarihte “Emeritus” unvanı alarak BİLGİ’nin yolunu daima aydınlatacak önemli akademisyenlerden biri oldu. Birçok ödülü, çok sayıda makale ve araştırması bulunan Kazgan, akademik faaliyetini kitapları ile sürdürmektedir.

 
 
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat

Prof. Dr.

Asaf Savaş AkatProf. Dr. Asaf Savaş Akat’ın rektörlüğü döneminde şehir merkezi üniversitesi olma ilkesiyle yola çıkan BİLGİ’de akademik standartlara ve katma değer yaratan eğitime öncelik verildi. En iyi olduğu alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyerek sosyal bilimlerde güçlü bir kadro kuruldu. Toplumla canlı bir diyalog içinde olmaya özen göstererek Türkiye’nin temel sorunlarına duyarlılık felsefesi benimsendi. Bu görevi Kasım 1998’e kadar sürdüren Akat, o tarihten bu yana kesintisiz olarak BİLGİ’de öğretim üyesi görevini sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Kimdir?
1943 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, 1962 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1966 yılında mezun oldu. AFS bursu ile bir yıl Kaliforniya’da lise (Redondo Union HS), OECD bursu ile iki yıl İngiltere’de lisansüstü eğitim (University of East Anglia ve London School of Economics) gördü. İstanbul Üniversitesi’nde doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Halen öğretim üyesi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1996 - 1998 yılları arasında rektörlüğü üstlendi. Kamuoyunda Vatan Gazetesi köşe yazarlığı ve NTV Ekodiyalog programı ile tanınan Akat’ın çok sayıda akademik ve güncel kitap, makale, yazı ve konferans sunuşu bulunmaktadır.

 
 
Prof. Dr. İlter Turan

Prof. Dr.

İlter TuranProf. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yaptığı süre boyunca kurum işlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kurallar manzumesinin geliştirilmesini bu sürecin en önemli aşaması olarak gördüğünden, üniversitenin birçok alandaki faaliyetini kurallar temeline oturtan yönetmelikleri bizzat kendisi kaleme aldı. Daha önce kaleme alınmış olanları da gözden geçirerek ve ihtiyaca göre yenileyerek mevcut eksiklikleri gidermek adına çalışmalar yaptı. Göreve geldiğinde henüz iki yılını tamamlamış olan üniversitenin düzenli işleyen bir kurum olması için gayret gösteren Turan, ikinci olarak da özellikle idari kadronun ve hizmet kadrosunun BİLGİ için taşıdığı değeri hem çalışanların kendilerine hem de öğretim kadrosuna aktarmaya özen gösterdi. Rektörlük yaptığı dönemde BİLGİ’nin öğrenci sayısını 3.700’den 8.000’e çıkaran Prof. Dr. İlter Turan, Dolapdere yerleşkesini okulun tesisleri arasına katarak fiziksel büyümenin öncüsü oldu. Yine aynı dönemde Türkiye’nin ilk e-MBA programı geliştirildi ve bu sayede oluşturulan hukuki düzenleme, YÖK’ün bu alandaki düzenlemesinin temelini teşkil etti. Aynı zamanda okul kütüphanesinin mevcudunda da önemli bir kaynak artışı sağlandı.

 

Prof. Dr. İlter Turan Kimdir?
1941 yılında İstanbul’da doğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İlter Turan,  orta öğrenimini Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. 1962 yılında Oberlin Koleji'nden (ABD) Siyasal Bilimler Lisansı, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nden Siyasal Bilimler Yüksek Lisansı aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset İlmi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı kürsüde 1966 yılında Doktor, 1970 yılında Doçent, 1976 yılında da Profesör oldu. 1998-2001 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yapan Turan, daha önce Koç (1993-1998) ve İstanbul (1964-1993) Üniversitelerinde çalıştı, çok sayıda saygın Amerikan ve İngiliz üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 2000- 2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği’nin başkanlığını, Uluslararası Siyasi İlimler Derneği’nin başkan yardımcılığını ve 2009 Dünya Kongresi program başkanlığını yürüttü. Prof. Dr. İlter Turan 2016 Temmuz ayında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA)’nin 2016-2018 dönem başkanlığına seçildi. Bugün Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın yanı sıra bir dizi vakıf ve şirketin yönetiminde görev alan Prof. Dr. İlter Turan bir yandan da Dünya Gazetesi’nde yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisine 2015 yılında “Emeritus” unvanı verilmiştir.

 
 
Prof. Dr. Lale Duruiz

Prof. Dr.

Lale DuruizProf. Dr. Lale Duruiz’in rektörlük yaptığı dönemde Bologna’da Magna Charta Universitatum imzalandı ve araştırma ve öğretim alanlarını kapsayan akademik özgürlüğün BİLGİ’nin temel ilkesi olduğu vurgulandı. Ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği üyeliği için başvuruldu ve toplantılara katılım başlatıldı. Üniversitenin akademik ve idari yapısı, yönetim bilişim sistemi geliştirilirken var olan fakültelerine birçok yeni lisans ve lisansüstü programların eklenmesi ile BİLGİ, sosyal bilimler alanının da dışına çıkmaya başlayan, iddialı bir üniversite olarak yerini aldı. Bugün santralistanbul Kampüsü’nü oluşturan Silahtarağa Elektrik Fabrikası’nın Enerji Bakanlığı tarafından BİLGİ’ye devredilme anlaşması da Duruiz’in rektörlük döneminde imzalandı. Bunların yanı sıra aynı dönemde Dolapdere yerleşkesine ek bir bina yapıldı ve yerleşke büyütüldü.

 

Prof. Dr. Lale Duruiz Kimdir?
İzmir Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini ODTÜ Endüstri Mühendisliği, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve doktorasını da Marmara Üniversitesi İşletme bölümlerinden aldı. Sussex Universitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışan Duruiz, IDRC ve Ford Foundation projelerinde yönetici araştırmacı olarak çalıştı. Otomotiv, hazır giyim ve demir çelik sektörlerinde ise teknolojik yetkinliğe ilişkin çalışmalar yaptı ve konu ile ilgili kitapları yayınlandı. 2003-2011 yılları arasında Avrupa Konseyi Bilim’de Kadın Helsinki Grubu’nda Türkiye delegesi olarak görev aldı. 1994 yılında ISIS olarak başlayan BİLGİ serüvenine ilk günden itibaren dâhil olan katılan Prof. Dr. Lale Duruiz, 1996 yılında üniversiteyi kuran Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucu üyesi oldu. 1996-2001 yılları arası rektör yardımcısı olarak görev yapan Duruiz, 2001-2005 yılları arasında da rektörlük görevini üstlendi.

2009 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Lale Duruiz, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünde öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

 
 
Prof. Dr. Aydın Uğur

Prof. Dr.

Aydın UğurProf. Dr. Aydın Uğur’un BİLGİ ile tanışıklığı 1995 yılında, üniversitenin kuruluş aşamasında İletişim Fakültesi’nin ders programlarını hazırlamakla başladı ve sekiz yıl boyunca bu fakültenin dekanlığını üstlendi. 2005 yılında getirildiği rektörlük görevini ise 2009 yılına kadar sürdürdü.

Aydın’ın rektörlük döneminde eski Silahtarağa Elektrik Santrali devralındı ve Santral’in ruhu örnek biçimde korunarak yepyeni hizmetlerin zemini haline getirildi. BİLGİ’nin fiziksel büyümesine artı olarak ülkenin temel meselelerine çözüm üretmek üzerine çalışmalar yapıldı. Mimarlık Fakültesi’nin temeli atıldı. Bir ilk olan “İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” konulu konferans ve “Türkiye’de Kürt Meselesi: Sivil ve Demokratik Çözüm Arayışları” konulu konferans bu çalışmaların en büyük örneklerindendi. Prof. Dr. Aydın Uğur’un görev süresinde yer alan bir başka çalışma ise “Modern ve Ötesi, 1950 - 2000” Sergisi’dir. 100’ün üzerinde sanatçı ve sanatçı grubunun yaklaşık 450 yapıtını içeren bu sergi Türk resim ve heykel sanatının 1950 ila 2000 arasındaki elli yıllık serüvenine yönelik o zamana kadarki en kapsamlı ve özenli çalışmayı yansıttı.

 

Prof. Dr. Aydın Uğur Kimdir?
Liseyi Saint-Joseph’te, lisans eğitimini ODTÜ Ekonomi ve İstatistik bölümünde tamamladıktan sonra Paris’te Sosyoloji ve Antropoloji seminerlerine katılan Prof. Dr. Aydın Uğur, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Uğur, 1989-1997 yılları arasında da Marmara Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve doçent olarak görev aldı. 1997 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğretim kadrosuna katıldı. İletişim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olan Uğur, 1997’den 2005’e kadar bu fakültenin dekanlığını sürdürdü. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı ve 2009’a kadar bu görevi sürdürdü.

2012- 2017 Eylül’e kadar Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Aydın Uğur, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

 
 
Prof. Dr. Halil Güven

Prof. Dr.

Halil Güven2009 yılında rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Halil Güven’in döneminde BİLGİ, Laureate International Universities ağının tam kapsamlı üyesi haline geldi ve dört olan fakülte sayısı Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin de eklenmesi ile altıya çıktı. Rektörlük görevi boyunca BİLGİ’nin kalite standartlarını yükseltmek için çalışan Prof. Dr. Halil Güven, bununla ilgili birçok aktivite başlattı ve mevcut aktivitelere de katkıda bulundu.

 

Prof. Dr. Halil Güven Kimdir?
Lisans eğitimini 1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Fulbright bursuyla gittiği ABD, Houston Üniversitesi’nde makine mühendisliğinde yenilenebilir enerji üzerine doktora yaptı ve 14 yıl San Diego Devlet Üniversitesi’nde akademik kariyerine yoğunlaştı. 1998- 2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü üstlenen Güven, 2004- 2007 yılları arasında Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin rektörlüğünü üstlendi. 2011 yılında ABD’ye dönen Güven, 2011-2013 yılları arasında San Diego’da Laureate kurumları bünyesindeki New School of Architecture and Design’da binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında dersler verdi. Güven, Enerji Mühendisleri Birliği San Diego Şubesi Başkanı olarak da çalıştı. Prof. Dr. Güven, halen San Diego Devlet Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

 
 
Prof. Dr. Remzi Sanver

Prof. Dr.

Remzi Sanver1970’te İstanbul’da doğdu. 1988'de Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 1995 yılında yüksek lisansını ve 1998’de doktorasını tamamladı.

1998 sonbaharından bugüne İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan M. Remzi Sanver, Ecole Polytechnique (Paris) ve Caen Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bilimsel araştırmalarının yoğunlaştığı Sosyal Seçme Kuramı, İktisadi Tasarım ve Oyun Teorisi alanlarında dünyada önde gelen isimlerden olan M. Remzi Sanver’in uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmış 50 makalesi olup, bu makalelere 100'ü aşkın atıf yapılmıştır.

İktisat Kuramı'nın seçkin bilimsel yayın organlarında editörlük yapan M. Remzi Sanver aynı zamanda Society for Social Choice and Welfare’in yönetim kurulu üyesidir. M. Remzi Sanver’in bilimsel faaliyetleri Türkiye Bilimler Akademisi ve ODTÜ Mustafa Parlar Bilimsel Araştırma Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştür. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2010 yılında açılan Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin de kurucusudur. 2011- 2015 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. 2015-2016 döneminde Fransa’da CNRS tarafından yürütülen bir projenin yönetimini üstlenmiştir. BİLGİ’de akademisyenliğini sürdürmektedir.

 
 
Prof.Dr. Mehmet Durman

Prof. Dr.

Prof.Dr. Mehmet DurmanProf. Dr. Mehmet Durman İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör’ü olarak görev yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan Durman, öncesinde Sakarya Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, sonrasında Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekan’ı ve en son Rektör olarak görev yapmıştır.

Durman, daha önce İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Doçent öğretim üyesi, İ.T.Ü Sakarya Mühendislik Fakültesi 'nde Yardımcı Doçent öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Birmingham-Aston Üniversitesi’nde araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur.

Durman, İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fakültesi'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuş ve Birmingham-Aston Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1992 yılında Doçent ünvanını, 1996 yılında da Profösör ünvanını almıştır. 39’u yurtdışı olmak üzere toplam 79 adet makale, konferans-sempozyum bildirisi ve proje raporu bulunmaktadır. Science Citation Index'de yer alan yayınlarına toplam 273 atıf yapılmıştır.

Durman, Bologna Süreci ile ilgili olarak başta kalite güvencesi ve ulusal yeterlilikler çerçevesi konuları olmak üzere bir çok ulusal ve uluslararası komisyon ve çalışma gruplarında yürütücü ve üye olarak görevlerde bulunmuş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında, Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Başkanlığı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyon üyeliği ve Çalışma Grubu Yürütücülüğü görevleri ile KalDer Kalite Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.

 
 
Prof.Dr. Murat Borovalı

Prof. Dr.

Prof.Dr. Murat Borovalı1966 yılında İzmir’de doğan Prof. Dr. Murat Borovalı, 1984 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi ve 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden ekonomi alanında lisans derecesini aldı. İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra, 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak eğitim vermeye başladı. Siyaset Kuramı alanında çalışmalarını sürdürerek Doçent ve 2015 yılında da Profesör unvanlarını aldı. Yıllar içerisinde üstlendiği akademik ve idari pek çok sorumluluğunun yanı sıra 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yaklaşık altı ay kadar bir süreyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev aldı