Pınar Uyan Semerci

Doçent Doktor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • #
 • Lisans: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
  Boğaziçi Üniversitesi  Eylül 1993- Haziran 1997

  Yüksek Lisans: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Boğaziçi Üniversitesi Eylül 1997-  Haziran 1999 

  Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Siyaset Bilimi Bölümü (TÜBA-BDBP Burs Programı Chicago Üniversitesi) Boğaziçi Üniversitesi  Eylül 1999- Mart 2005

   

  Verdiği Dersler:

  •    Siyasi Düşünce I –II
  •    Karşılaştırmalı Siyaset
  •    Araştırma Metodları
  •    Siyaset Kuramı
  •    Sosyal Politika

  İlgi Alanları:
  •    Siyaset Kuramı
  •    Sosyal Politika
  •    Yoksulluk

  Güncel Yayınlar:

  U. Özkırımlı, P.Uyan Semerci, "'Pater Familias and Homo Nationalis: Understanding Nationalism in the Case of Turkey'", Ethnicities (ISI) , 59-80 pp., 2011 , DOI: 10.1177/1468796810388701

  P.Uyan Semerci, "A Relational Account of Nussbaum’s List of Capabilities’", Journal of Human Development , 203-221. pp., 2007 , DOI: 10.1080/14649880701371034

  P.Uyan Semerci (der.), İnsan hakları İhlali Olarak Yoksulluk, 164 pp., İstanbul, istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010

  P.Uyan Semerci (der.), Hayalden Gerçeğe: Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi, 352 pp., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010

  P.Uyan Semerci;S. Müderrisoğlu;A. Karatay; B. Ekim Akkan;Z.Kılıç; B. Oy; Ş. Uran, Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun “İyi Olma Hali”ni Anlamak İstanbul Örneği, yayın aşamasında pp., istanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, yayın aşamasında

  P. Uyan Semerci, Filiz Kartal (der.), Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar (‘Demokratik ve Hakkaniyetli Bir Toplum İdeali: Ekonomik-Sosyal), 57-87 pp., ANKARA, TODAIE, 2010.

  P.Uyan Semerci, P.Uyan Semerci (der.), İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk (Dev ve Cüce Aynı Yolda: Yoksulluk ve Pozitif Özgürlükler’), 1-21 pp., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

  P.Uyan Semerci, Cemil Boyraz (der.), Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Gençlerle Beraber Siyasal Alanın Sınırlarını Düşünmek: Günlük Yaşam, Aileler ve ‘Özgür’ce Karar Almak), 163-189 pp., İstanbul, TÜSES, 2009.

  P. Uyan-Semerci, Nurhan Yentürk vd. (der.), Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları (‘Çocuktan Yetişkine: Genç Olamayanlar'), 401-418 pp., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.

  P. Uyan Semerci, İ.Akça & B.Ülman (der.), Kemali Saybaşıla'ya armağan İktisat,Siyaset,Devlet Üzerine Yazılar (Yapabilirlik Yaklaşımı ve Yoksulluk: Söylenenler, Söylenemeyenler ve Yapabilirlikler), 223-244 pp., İst

  ARAŞTIRMA PROJELERİ:
  2008- 2010  ‘Çocuğun iyi olma hali’ni anlamak: Kavramsallaştırma, Durum Tespiti ve Göstergelerin Belirlenmesi’ (ProjeNo: 108K235) araştırma projesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Program Kodu 1001) Proje Koordinatörü

  Aralık 2009-Eylül 2010  ‘Seçeneğin var Sesimi Duy- Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 2004-2010 Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları ’ Başak Kültür ve Sanat Vakfı - Proje Danışmanı

  Ağustos-Kasım 2008 'Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' Araştırması İstanbul- Araştırmacı

  Temmuz 2008-Ekim 2009 “Göçmenlerin  Entegrasyonu için Belediyeler Arası Diyalog” Projesi  Eğitim  Kısmı-Koordinatörü

  2007-….   Osnabrück Üniversitesi Göç ve Kültürlerarası Araştırmalar Enstitüsü (IMIS) – İBU Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘Çokdilli Çocuklarda Okuma Yazma Öğrenimi’ Karşılaştırmalı Araştırma Projesi- Türkiye Kısmı Araştırma Danışmanı .

 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 53 15

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-5 302

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul

Pınar Uyan Semerci