nigar tuncer

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Matematik Bölümü