Nazan Haydari Pakkan

Doçent Doktor

İletişim Fakültesi / Medya Bölümü

 • #
 • Çalışma Alanları

  • Feminist Medya, Alternatif Medya, Eleştirel Medya Pedagoji, Radyo Çalışmaları Kültürlerearası İletişim


  Akademik Çalışmalar

  • Haydari, N. & Holmes, P. (Eds.). Case Studies in Intercultural Dialogue. Dubuque, IA: Kendall-Hunt Publishing, 2014.
  • Haydari, N. & Kara, M. A Participatory Media Project on Human Rights: Bridging Knowledge, Experience and Production, Innovations in Education and Teaching International Journal, 2014 (online erişim: Aralık 2013).
  • Haydari, N. Cultural Spaces of Social Interaction: Feminist Politics as an Intellectual Project in Turkey. In Thijssen, Peter; Christiane Timmerman, Walter Weyns & Sara Mels (Eds.). New Public Spheres: Recontextualizing the Intellectual, pp. 145-160. UK: Ashgate Publications, 2013.
  • Haydari, N. Women Workers’ Strike in Novamed in Turkey: Reconceptualizing Social Consequences of Economic Crisis through Feminist Media. Steph-Fine, Heinz (Ed.).  The Social Dimension of the Economic Crisis in Europe: Social Work in European and Transnational Context 1, pp.100-111. Germany: Schibri-Verlag Publications, 2013.
  • Haydari, N. TRT'den Özel Kanallara Geçişte "Radyo" ve "Çok Sesliliğin"; Söylemsel Olarak Konumlandırılması. Bilgili, Can & Nesrin Tan Akbulut (Eds.), Medya Eleştirileri 2010, Beta Publications, 2011.
  • Oguzhan, Ö. & Haydari, N. Co-author with Özlem Oğuzhan. The State of Media Literacy in Turkey. Procedia: Social and Behavioral Journal, 2011, v.15, pp. 2827–2831.
  • Haydari, N. Neoliberalleşme Sürecinde Basın Karikatürleri: “Çokseslilik” ve Radyo. Gülmenin Arkeolojisi Ulusal Kongresi, RTÜK Yayınları, 2011, pp. 117-125.
  • Haydari, N. Kültürel Çalışmalar, Eleştirel Pedagoji ve Türkiye'de Medya Eğitimi. Journal of Communication Studies, Yeditepe University Yayınları, Güz 2010, 10, pp.56-68.
  • Otay Demir, F. & Haydari, N. Feminization of the Corporate ‘Social Responsibility’ (CSR) in Turkey, Marmara Journal of Communication, July 2009, 15, pp.135-148. 
  • Haydari, N. Tracing Scholarship in Feminist Media Studies in Turkey, Communication in the Millennium, Istanbul University, Istanbul, Turkey, 2008, pp. 837-846.
  • Haydari, N. Türkiye'de Çocuk Katılımlı Medyanın Gerekliliği ve Radyonun Potansiyelleri. International Children and Communication Congress, 2007, pp. 333-345.
  • Haydari, N. (Re) defining Turkishness Across Generations: Politics of Home, Nation and Identity. In Leeds-Hurwitz, Wendy (Ed.). From Generation to Generation: Maintaining Cultural Identity over Time, pp. 99-119, New Jersey: Hampton Press, 2005.
  • Haydari, N. Muhalif Bir Öznellik Tarzı Olarak Transit Yolcular. Roman Kahramanları, 2013.
 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 72 78

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-1 216

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul