Mehmet Türker Armaner

Doçent Doktor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Sosyoloji Bölümü