Mehmet Cem Yücel

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • #
  • Mimar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Mimarlık Atölyesi’ni kurdu. Bu dönemde Atölye, bir kısmı meslek medyasında yayımlanmış olan restorasyon, proje ve uygulama çalışmalarını yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2000 yılından itibaren mimarlık, iç mekan ve ürün tasarımı konulu proje ve uygulama çalışmalarını, ortağı olduğu MArS-Mimarlar’da devam etmekte ve 2002 yılından beri öğretim faaliyetlerini çeşitli üniversitelerde sürdürmektedir.