Lütfiye Hilal Akgül

Doçent Doktor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Tarih Bölümü

 • #
 • Doktora: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstanbul Üniversitesi, 2004
  Yüksek Lisans: Uluslararası İlişkiler, İstanbul Üniversitesi, 1999.
  Lisans: İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü, İstanbul Üniversitesi, 1996.

   

  Bilgi Üniversitesi Yayınları'nda yayın kurulu üyeliği


  Verilen Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Siyasal Yaşamı, Türkiye Ekonomisi


  Araştırma Alanları: Türk siyasal yaşamı ve kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti dönemi ekonomi tarihi


  Son Yayınlar

  MAKALELER
  Akgül, H. “Cumhuriyetin 10. Yılında Bir Muhalif Operet: Lüküs Hayat” 38. ICANAS Bildiriler (International Congress on Asian and North African Studies) (10–15/09/2007 Ankara Türkiye), Cilt I, 15 – 23, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, (2009).
  Akgül, H., “Etatism in the Turkey Economic Congress (1948)”, International Review of Turkology, Volume 1, Number 2, 5 – 16 (2008).
  Akgül, H., “The Transition from Industrial Plans to Development Planning in Turkey After the Second World War”, International Journal of Turcologia, Volume 2, Number 4, 72 – 83 (2007).
  Akgül, H., “DP Muhalefetine Bir Tepki Olarak VII. CHP Kurultayı: CHP’nin Özeleştirisi ve Parti İçi Demokratikleşmeye Yönelim”, Türkiye’de Muhalefet, ed. A. Komsuoğlu, 151 –171, Bengü Yayınları, İstanbul, (2008).
  Akgül, H. “DP Hükümetinin Kore Savaşı’na Asker Gönderme Kararı Karşısında CHP Muhalefeti”, Türkoloji Kültürü, Cilt 1, Sayı 2, 67 – 83 (2008).
  Akgül, H. “VII. CHP Kurultayı’nda Devletçilik Tartışmaları ve 1947 CHP Programında Devletçilik”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 58, Sayı 1, s. 45 – 78 (2008).
  Akgül, H. “IV. Milli Eğitim Şurası (22 – 31 Ağustos 1949)”, Bilgi ve Bellek, Sayı 6, 175 – 187 (2006).
  Akgül, H. “I. Dünya Savaşı ve Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı İçinde Batum”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 116 – 140 (2005).
  Akgül, H. “Rıza Han’ın Türkiye Ziyareti”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, 1 – 42 (2005).

  KİTAP
  Akgül, H., Ekonomide Kurtuluş Savaşımı, Altın Kitaplar, İstanbul, 2006.
  Akgül, H. ve Aral, F. (Derleme), Gülten Kazgan’a Armağan: Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 72 37

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-5 204

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul