Haluk Yener

Yardımcı Doçent Doktor

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü