Evrim Erişir

Yardımcı Doçent Doktor

Hukuk Fakültesi / Hukuk Bölümü

 • #
 • Doktora: 

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2010)

  Yüksek Lisans:

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2003)

  Lisans: 

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001)

  Araştırma Alanları:

  Medenî Usûl Hukuku 

  İcra ve İflâs Hukuku 

  Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usûlü

  Avukatlık Hukuku 

  Spor Hukuku 

 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 50 70

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  Seyfi Arkan binası 304

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul