Deren Çağlayan

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü