Bora Garipcan

Doçent Doktor

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Genetik ve Biyomühendislik Bölümü