Uluslararası Perakende Yönetimi*

revised: 07 Nisan 2017 09:43:12

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Perakende Yönetimi Lisans Programı farklı sektörlerde perakende stratejileri geliştirme, uygulama ve yönetme yetilerine sahip, özgürlükçü, yaratıcı, entelektüel merak sahibi ve girişimci öğrenciler mezun etmenin yanı sıra, eğitimlerine lisansüstü programlarda devam edebilecek niteliklere sahip öğrencileri mezun etmeyi de amaçlamaktadır.

Derslerin teorik ve uygulamaya dönük boyutlarında grup çalışmaları, projeler, vaka analizi ve staj çalışmaları gibi öğrencilerin eğitim sürecine etkin katılımlarını sağlayan akademik yöntemler kullanılacaktır. Öğrencilerin bilimsel yöntemler ve araştırma teknikleri dersleri kapsamında bilgisayar laboratuarlarında, veri analizi tekniklerini uygulamaları, perakende yönetimi konusunda bilgisayar programlarını kullanmaları ile öğrencilerin teknoloji altyapılarını geliştirmek ve teknoloji kullanımlarını artırmak amaçlanılmaktadır. 

Üniversitemizin elektronik ortamda zengin işletme, pazarlama, perakende yönetimi alanındaki kitap, bilimsel dergi ve veritabanlarına ulaşımı sağlayan kütüphanesi öğrencilere akademik, teknolojik açıdan kaynak sağlamaya yardımcı olacak, özgür bir çalışma ortamı sunacaktır. Programda, tüketici davranışları, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama, perakende yönetimi ve satış yönetimi  gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik dersleri kapsayan bir eğitim sunulmaktadır.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.