MYOlar 2017 BURS

Sağlık Kurumları İşletmeciliği*

revize edildi: 11 Mayıs 2017 18:16:10

sağlık kurumları yöneticiliği

Sağlık hizmetleri sektörü günümüzde en hızlı büyüyen dinamik endüstrilerden birisi olma özelliğini kazanmıştır. Ülkemizin maliyet avantajları ve bilgi birikimi dikkate alındığında, bu sektörün zaman içinde uluslararası niteliğini artırması ve farklı kültürlerden gelen hasta sayısının artması tahmin edilmektedir. Bu nedenle, birçok özel ve resmi sağlık kuruluşu, rekabetin yoğun olduğu bu piyasada kendilerini başarıya ulaştıracak profesyonel yöneticiler ve idari personel gereksinimi duymaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, bu ihtiyacı karşılayacak donanımlı, iletişim becerilerine hâkim, vizyon sahibi profesyonel yönetici ve idareciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.