MYOlar 2017 BURS

Perfüzyon Teknikleri*

revize edildi: 11 Mayıs 2017 18:15:06

Becerileri arasında kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımıyla kan dolaşımının devamını sağlamak, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makine ile diyaliz makinesini kurup çalıştırmak vb. özellikler bulunan perfüzyon teknikerinin alan bilgisinin yanı sıra ameliyathane ve anestezi hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

Mesleğin Geleceği, 2002 yılında 1500 olan göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi yatak sayısı 2012 yılında yaklaşık 3000’e yükselmiştir. Söz konusu alanda ihtiyacın artıp, çalışabilecek personel sayısının sınırlı olması, alandaki istihdam açığını ortaya koyar niteliktedir.

DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.  

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.