MYOlar 2017 BURS

Anestezi (2. Öğretim)

revize edildi: 22 Nisan 2016 10:47:13

Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üniteleri’nde hastaların ameliyata hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde ve hasta tedavisinde çalışacak olan anestezi teknikerlerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması esnasında kullandıkları anestezi bilgisinin yanı sıra tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, sağlık kurumları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme becerilerinin olması gerekir.

Mesleğin Geleceği 2006 yılında istihdam edilen sağlık memuru sayısı 58 bin iken bu rakam 2012 yılında 95 binin üzerine yükselmiştir.

DGS ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Detaylı bilgi için tıklayın.