MYOlar 2017 BURS

İş Sağlığı ve Güvenliği

revize edildi: 09 Eylül 2016 15:52:18

  • İşyeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin, sundukları hizmeti etkin ve verimli bir şekilde yönetmeleri, paydaşlarla etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
  • İş kazası, meslek hastalığı ve bunlara bağlı ölümlerin artış ve süreklilik göstermesi, çeşitli önlemlerin alınması gerekliliğini oluşturmuş ve buna bağlı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe sokulmuştur.
    Bu yönetmeliğe bağlı olarak çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın çeşitli sınırlar için çeşitli sayılarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları’nın istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir. 

Detaylı bilgi için tıklayın.