MYOlar 2017 BURS

Acil Durum ve Afet Yönetimi

revize edildi: 17 Mart 2017 11:47:03

Program, öğrencilerine genel acil durum ve afet yönetimi eğitimi verirken onları çözüm üretici ve iletişim becerileri güçlü bireyler olarak yetiştirerek, afet öncesi planlama, acil durumlarda güvenlik, tahliye konularında ve yasal uygulamalarda başarılı uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.


Programın öğretim dili Türkçe'dir.