Dersler


2015-2016 AKADEMİK YILI
ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
ADALET DERS PROGRAMI
 
1. YIL - GÜZ
Kredi
JUS 111 Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü 6
JUS 113 Anayasa Hukukunun İlkeleri – Temel Haklar ve Özgürlükler 6
JUS 115 Medeni Hukukun Temelleri I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) 6
EAP 105 Temel İngilizce Dil Becerileri I 2
HTR 111 Türk Devrim Tarihi I 2
IT 115 Temel Bilişim Teknolojileri 2
TK 103 Türk Dili I 2
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
Dönem Kredisi: 30
 
1. YIL - BAHAR
Kredi
JUS 114 İdare Hukukunun Temelleri 5
JUS 116 Borçlar Hukukunun İlkeleri 6
JUS 118 Ceza Hukukunun İlkeleri 5
BUS 105 İşletme Muhasebesine Giriş 4
EAP 106 Temel İngilizce Dil Becerileri II 2
HTR 112 Türk Devrim Tarihi II 2
TK 104 Türk Dili II 2
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
Dönem Kredisi: 30
 
2. YIL - GÜZ
Kredi
JUS 211 Kalem Mevzuatı ve Harçlar 4
JUS 213 Medeni Hukukun Temelleri II (Eşya ve Miras Hukuku) 5
JUS 217 Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun Temelleri 5
JUS 218 İcra ve İflas Hukukunun Temelleri 4
JUS 230 Klavye ve Hukuki Yazışma 4
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
Dönem Kredisi: 30
 
2. YIL - BAHAR
Kredi
JUS 212 Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun İlkeleri 6
JUS 214 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 4
JUS 216 Ticaret Hukukunun İlkeleri 6
JUS 220 Avukatlık ve Noterlik Hukukuna Giriş 6
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
.............. JUS Tüm Dersler Listesi’nden 1 ders 4
Dönem Kredisi: 30
 
Toplam Kredi: 120


Son Güncellenme Tarihi: 30.9.2015 10:06:42