Hukuk Bölümü

Hukuk eğitiminde yenilikçi ve dinamik bir anlayış benimseyen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu kuran ilk vakıf üniversiteleri arasında yer almıştır. 

Gittikçe küreselleşen dünyada, hukuk ve adalet alanları da bu gelişmenin uzağında değildir. Bu nedenle, adalet hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamasına hâkim, yabancı dil bilen, bu alanın uluslararası gelişmelerini takip edebilen, son teknolojileri kolaylıkla kullanabilen çalışanlara yönelik talebin gittikçe arttığı bir gerçektir. Toplumun her alanına nüfuz etmiş olan sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk aygıtı, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel elemanlara büyük ihtiyaç duymaktadır. BİLGİ Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü, mesleki hayata hızla uyum sağlayabilecek, üst düzeyde performans gösterebilecek, hem seçkin hukuk bürolarında ve özel sektörde hem de adalet bürokrasisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller yetiştirmektedir.

Bölüm Başkanı
Burak Oder, Yrd. Doç. Dr.