MYOlar 2017 BURS

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası*

revize edildi: 11 Mayıs 2017 18:13:00

menkul kıymetler ve sermaye piyasası

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, sermaye piyasası enstrümanlarının işleyişi konusunda etkin bilgiyi içeren, işletmelerde finansman sorununa kolaylıkla çözüm üretebilmeyi sağlayacak bir program tasarlamıştır. Bu program çerçevesinde, finans sektöründe, finansal piyasalar ve enstrümanlar konusunda etkin bilgiye sahip nitelikli ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program içeriği, ayrıca sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini tespite yönelik Uzmanlık Sınavı’na hazırlanmaya ilişkin dersleri de kapsamaktadır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı mezunları, iki yıllık bir eğitim sürecinin sonunda, farklı sektörlerin yönetimsel departmanlarında, çeşitli aracı kurumlarda, İMKB’de, banka ve finans kurumlarında, tüm ticaret, sanayi ve esnaf odalarında, gümrük müdürlüklerinde ve Avrupa Birliği alanında çalışmalar yürüten resmi kurumlarda, edindikleri bilgileri hayata geçirme imkânı bulabilirler.

Zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler arasından ilgi alanlarına uygun derslerin seçilmesiyle, öğrenciler kendi geleceklerine farklı yön verebilirler. İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.