Öğrenim Kazanımları

BİLGİ Adalet Önlisans Programı’nı başarıya tamamlayan bir öğrenci:

  • Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak;
  • Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek;
  • Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek;
  • Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak;
  • Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim teknolojilerini kullanarak yapabilecek;
  • İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek;
  • Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek;
  • Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi edinecektir.