Hazırlık Sınıfı

İstanbul Bilgi Üniversitesi “iki dilli” bir üniversitedir. Üniversite olarak mezunlarımız için başarılı bir kariyer oluşturma konusunda iddialıyız. Bundan dolayı Üniversitemizde bir hazırlık programı bulunmaktadır. Buna göre İngilizce hazırlık programı’nın amacı, BİLGİ öğrencilerine, akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri ve İngilizce’nin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade ederek bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmaktır. Bu kapsamda, İngilizce dil bilgisi seviyesi önlisans ve lisans programlarındaki dersleri anlayacak düzeyin altında olan öğrenciler, derslerine başlamadan önce yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce hazırlık programı’na devam ederler. Adalet Önlisans Programı ders müfredatında zorunlu İngilizce dersler bulunmakta ve bu sayede öğrencilerin hazırlık eğitiminde almış oldukları İngilizce bilgisinin devamı sağlamaktadır. 

İngilizce hazırlık programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nu diğer üniversitelerden ayırmaktadır. Diğer üniversitelerdeki Adalet programı, genel olarak öğrencilerini Adalet bürokrasisinde çalışacak elemanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyorken BİLGİ vizyonunu daha geniş tutmuştur. Öncelikle, Türkiye’deki büyüyen hukuk ve adalet sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, “avukat asistanlığı”nın bir meslek olarak yavaş yavaş ortaya çıktığı tespit edilmiştir ve Adalet Önlisans Programı’nın müfredatını o yönde hazırlanmıştır. Amacımız, devlet bürokrasisinin yanı sıra, özel sektörde de çalışabilecek kişileri yetiştirmektir. Bu tarz pozisyonlar (avukat asistanlığı) genelde büyük ve uluslararası işleri olan bürolarda ortaya çıkmaktadır ve bu yönde bir kariyer için İngilizce şarttır. Bu sebeple, Adalet Önlisans Programı’nda öğrencilere, talep etmeleri halinde, bir yıllık yoğun bir İngilizce hazırlık programından yararlanma imkanı getirilmiştir. Adalet Önlisans Programı’ndaki İngilizce hazırlık programının yanı sıra, bölüme geçtikten sonra zorunlu olarak alınacak İngilizce dersleri müfredata eklenmiştir.

Hazırlık seviye belirlemesi için uygulanan BİLET sınavı hakkında ayrıntılı bilgiye ve sınav örneğine http://elp.bilgi.edu.tr/tr/elp2-bilet/?elp2 sayfasından ulaşabilirsiniz.