MYOlar 2017 BURS

Çocuk Gelişimi (2. Öğretim)

revize edildi: 27 Ocak 2016 14:00:47

  • Bir çocuk gelişimi meslek elemanının, 0-6 yaş çocuklarının tüm gelişim alanlarını ve özelliklerini tanıyan, plan ve uygulama yapma, yaparak ve yaşayarak öğrenme, meslekî alanda araç-gereç kullanma konusunda yeterli kişiler olması gerekmektedir. Ayrıca bu mesleği seçenlerin, iletişim, problem çözme, çocukları tanıma teknikleri alanında etkin, organizasyon yapma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmelere hakim, çocuk hastalıkları ve sağlığı gibi konularda bilgili olmaları beklenmektedir.
  • Çocuk gelişimi programı mezunlarının çalışma alanlarının çok geniş olmasına paralel bir şekilde Türkiye’de faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumu sayısı da artış göstermektedir. Diğer taraftan okul öncesi eğitimin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi adına kurumlardaki her bir grupta yer alan öğrenci sayısı azaltılmakta, bu da daha fazla öğretmen
    yardımcısı ihtiyacını gündeme getirmektedir.
  • DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bulunmaktadır.

 Programın öğretim dili Türkçe'dir. 

Detaylı bilgi için tıklayın.