Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi (BİLGİ-University of Liverpool/Çift Diploma)* Programı

revize: 15 Haziran 2016 16:04:28

Siyaset Bilimi (BİLGİ-University of Liverpool/Çift Diploma) Programı olarak amacımız, öğrencilerimize iki farklı kültürde, siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal-kavramsal çerçeveyi ve çözümleme araçlarını sağlamaktır. Programda öğrencilerin iki farklı kültürde hem akademik hem sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri ve İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Siyaset Bilimi (BİLGİ-University of Liverpool/Çift Diploma) Programı, öğrencilerine zengin bir ders programı sunmaktadır. Öğrenciler ilk üç yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çok kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra dördüncü yıllarını University of Liverpool’da tamamlarlar. Öğrenciler ilk üç yıl BİLGİ’de Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Anayasa Hukuku, Siyasal Düşünce, Ekonomi ve Türk Siyasal Hayatı gibi temel derslerin yanı sıra Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Dünya Politikası, Avrupa Birliği ve Türk Dış Politikası gibi dersler de alırlar. Öğrenciler, Liverpool’da geçirecekleri dördüncü yılda ise, hem dünya sıralamalarında ilk yüz siyaset bilimi programı arasında kabul edilen University of Liverpool Siyaset Bilimi Programı’nın geniş seçmeli ders havuzundan faydalanacak hem de “Uluslararası Siyasal Ekonomi”, “Teoride ve Pratikte Refah Devleti” ve “Siyaset Felsefesinde Seçme Temalar” gibi daha ileri dersleri zorunlu ders olarak alacaklardır. Programdan mezun olan öğrenciler hem İstanbul Bilgi Üniversitesi hem de University of Liverpool’dan lisans diploması alma hakkına sahip olacaklardır. 

 


* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.