Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı

revize: 19 Mart 2015 09:26:01

Dünya edebiyatını oluşturan edebi geleneklerde ortak temalara odaklanmak, bu gelenekleri dönemlere ve edebi türlere göre karşılaştırmak,  Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde düzenlediğimiz müfredatın amacını oluşturur. Derslerde, Türk Edebiyatı’na ilişkin olanlar dışında, eğitim dili İngilizce’dir. Bölümümüz, öğrencilerimize edebiyat bilgisinin yanı sıra edebiyat zevki ve kültürünü küresel kapsamda vermeyi amaçlar. Ağırlıklı olarak İngiliz Edebiyatı’na odaklanılır, ama bunun yanı sıra Türk ve dünya edebiyatlarına ilişkin dersler de sunulur.

Programımıza bakıldığında derslerimizin birbirini destekleyen iki eksen üzerinde yapılandırılmış olduğu görülecektir. Bunlardan biri, edebiyat inceleme ve eleştirisi konusunda yetkinlik kazandıracak yöntem dersleridir ki, bu dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilir. İkinci eksen ise, edebi metinlere derinlik kazandıracak tarihsel-sosyolojik-kültürel bağlamların sunulmasıyla ilgilidir. Mitoloji, Batı Kültürü ve Medeniyeti, Sanat Tarihi, Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri gibi dersler bu amaçla oluşturulmuş derslerdir. Bu dersler, aynı zamanda ‘Humanities’ başlığı altında bütün Üniversite’ye sunulan kültür derslerinin de önemli bir kısmını oluşturur.

Mezunlarımızın hatırı sayılır bir kısmı eğitimlerine yüksek lisans ve doktora programlarında devam etmeyi seçerek, akademik kariyere adım atarlar. Bu yolu seçmeyenler için edebiyat eleştirisi, reklamcılık, kültür ve yaratıcılık gerektiren bütün alanlar, yani senaryo yazımı, belgesel araştırmacılığı, çeviri, yayınevi editörlüğü, turizm, her türlü tanıtım uzmanlığı, müzecilik olası iş alanlarıdır. Öğrencilerimizden İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile çift anadal programını tamamlayabilenler ilk ve orta öğrenim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler.