İngilizce Öğretmenliği Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Programı

revize: 19 Mart 2015 09:26:09

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı dört yıllık bir programdır. Müfredat, yabancı dil öğretmenliği için gerekli teorik ve pratik altyapıyı kazandırmaya yönelik dersler; İngilizce seviyesini yükseltmeye yönelik dersler; ayrıca dilbilim, sosyoloji, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, tarih, iletişim bilimleri gibi alanlardan öğrencinin genel kültürünü geliştirecek derslerden oluşmaktadır. Programın amacı, dünyaya, topluma ve öğrenciye bakışı olgunlaşmış, kültürlü, sorgulayıcı, merak ve araştırma duygusu gelişmiş İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencinin İngiliz diline hâkimiyeti artarken, öğretmenlik mesleğinin gerekleri de sınıf-içi uygulamalarla deneyimleme yoluyla öğrenilmektedir. Program’da yer alan zorunlu genel kültür dersleri yanında, öğrenciler başka bölümlerden seçmeli dersler alarak ufuklarını genişletmeye teşvik edilmektedirler.