Uluslararası İlişkiler Bölümü

Avrupa Birliği İlişkileri Programı

revize: 26 Ekim 2016 10:44:00

2005-2006 akademik yılında açılan Avrupa Birliği İlişkileri Programı, AB’nin yapısı, işleyişi, tarihi ve Türkiye ile ilişkilerini ve geleceğini incelemek üzere kurulmuştur. Şu ana kadar 33 mezun vermiş programımızın halihazırda kayıtlı 179 öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilere akademik bir temel kazandırmak amacıyla ilk iki yılda araştırma yöntemleri ve becerileri ile genel kültür ve sosyal bilimlere ağırlık verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise, öğrenciler alan dersleri ile ilgi ve tercihlerine uygun seçmeli dersler almaktadır. Program, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, işletme ve finans ve sosyoloji dallarını da içeren kapsamlı bir müfredata sahip olduğundan öğrencilerin önemli bir çoğunluğu çift anadal yapmaktadır. AB İlişkileri öğrencileri başta Erasmus olmak üzere uluslararası değişim anlaşmalarıyla bir ya da iki dönemlerini yurtdışında geçirme fırsatına sahiptir. 

Kütüphane bünyesinde bulunan Avrupa Birliği Enformasyon Merkezi öğrencilere kapsamlı bir kaynak oluşturmaktadır. Öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin AB ile ilgili birimlerinde staj yapmaya özendirilmekte, aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen AB odaklı araştırma ve proje merkezlerinden Avrupa Birliği Enstitüsü’nde gerçekleştirilen uluslararası akademik proje ve konferanslarda yer alma fırsatlarından da yararlanmaktadır.