Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

revize: 19 Aralık 2016 14:08:38

Hemşirelik Lisans Programı, kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi ve pratik becerilerle donanımlı birer hemşire olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık öğretim programı sunmaktadır.

Programın birinci yılında, öğrenciler anatomi, fizyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik dersleri gibi mesleki alt yapılarını güçlendirecek temel bilimlere ait derslerin yanı sıra mesleğe hazırlık ve mesleki temel bilgileri içeren hemşirelikte temel kavramlar, hemşirelikte kişilerarası ilişkiler ve iletişim, hemşirelik esasları, hemşirelik tarihi ve etik gibi dersler ile seçmeli dersler (genel psikoloji, vb.) alacaklardır. Bunların yanı sıra İngilizce dil becerilerini geliştirmek için akademik amaçlı İngilizce dersini de göreceklerdir. Programın birinci yılı bahar döneminden itibaren, öğrenciler teorik derslerin yanı sıra donanımlı laboratuvarlarda simülatörler eşliğinde el becerilerini artıracaklar; ayrıca çeşitli hastanelere klinik uygulamalar yapabileceklerdir.

İkinci yılda, öğrenciler iç hastalıkları hemşireliği, enfeksiyon hastalıkları hemşireliği, mikrobiyoloji-parazitoloji, araştırma yöntemleri gibi dersler ile mesleki bilgiye dayalı alt yapılarını geliştireceklerdir. İkinci dönemde, cerrahi hastalıkları hemşireliği, epidemiyoloji, farmakoloji, patoloji, biyokimya gibi dersleri içeren bir programı alacaklardır. Ayrıca, hastalıklarda diyet ve tedavisi, yoğun bakım hemşireliği gibi mesleki bilgilerini artıracak seçmeli dersleri; iki dönem boyunca, mesleki pratikte ihtiyaç duyulan İngilizce bilgilerini geliştirecekleri tıbbi İngilizce derslerini de alacaklardır. Ayrıca, klinik uygulamalara gitmeye devam edeceklerdir.

Son iki yılın ders programında, kadın sağlığı ve çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelikte eğitim, yönetim, biyoistatistik, üreme sağlığı ve aile planlaması danışmanlığı gibi daha ileri düzeyde dersler bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler transplantasyon hemşireliği, hemşirelikte sağlık eğitim süreci, evde bakım hemşireliği gibi seçmeli derslerin yanı sıra tıbbi İngilizce derslerini de almaya devam edeceklerdir. Öğrencilere diğer bölümlerden de seçmeli dersler sunulmaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencileri, bahar dönemi süresince kanıta dayalı uygulamalar kapsamında ağırlıklı olarak klinik çalışma yapacaklar; hemşirelik öğretim kadrosunun da yardımıyla bir araştırma projesi yürütebilecek ve bu çalışmalarını bitirme tezi olarak sunabileceklerdir.

BİLGİ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Erasmus ve “Laureate” ağındaki değişim programlarından faydalanarak yurtdışı deneyimleri kazanabileceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabilecekleri aktif bir öğrenim hayatına sahip olacaklardır.