Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

revize: 11 Eylül 2017 10:59:44

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi ve pratik beceri ile donanımlı birer fizyoterapist olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık bir eğitim ve öğretim sunmaktadır.

Programın birinci yılında, öğrenciler anatomi, nöroanatomi,  fizyoloji, fizik, tıbbi biyoloji ve genetik dersleri gibi mesleki alt yapılarını güçlendirecek temel bilimlere ait derslerin yanısıra mesleğe hazırlık ve mesleki temel bilgileri içeren fizyoterapiye giriş, hidroterapi, temel değerlendirme dersleri ile sağlık için fiziksel aktivite, tedavide kreatif dans gibi seçmeli dersleri alacaklar; ayrıca İngilizce dil becerilerini geliştirmek için akademik amaçlı İngilizce dersini de göreceklerdir.

İkinci yılda öğrenciler, ilk dönemde normal motor gelişim, egzersiz fizyolojisi, elektroterapi, fizyoterapide ölçme ve değerlendirme, manipülatif tedavi,  tedavi hareketleri prensipleri, kinezyoloji ve patolojik kinezyoloji, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri ve istatistik gibi derslerle mesleki bilgiye dayalı altyapılarını geliştireceklerdir.  İkinci dönemde, farmakoloji ilkeleri, radyoloji ilkeleri, patoloji, klinik bilimler, tedavi hareketleri, manipülasyon, mobilizasyon teknikleri, tıbbi biyomekani gibi dersleri içeren bir programı alacaklardır. Ayrıca, iki dönem boyunca, fizyoterapide kanıta dayalı uygulamalar dersleri ile mesleki pratikte ihtiyaç duyulan İngilizce bilgilerini geliştirecekleri tıbbi İngilizce derslerini de alacaklardır. Bunların yanısıra, öğrencilere mesleki bilgilerini arttıracak seçmeli dersler de sunulmaktadır. İkinci yılın sonunda tüm dersleri tamamlayan öğrenciler, üç haftalık klinik gözlem stajı yapacaklardır.

Öğrenciler, üçüncü yılda nörofizyolojik yaklaşımları, ortopedik, nörolojik, kardiyak ve pulmoner, romatolojik, pediatrik, obstetrik rehabilitasyon alanlarında gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazanacak;  mesleki bilgilerine destek olacak seçmeli derslerini, tıbbi İngilizce ve kanıta dayalı uygulamalar üzerine derslerini almaya her iki dönemde de devam edeceklerdir. Üçüncü yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, üç haftalık yaz dönemi stajlarını gerçekleştireceklerdir.

Programın son yılında, öğrenciler edindikleri mesleki bilgileri gözlem altında ve pratik olarak klinik ortamlarda uygulayacaklardır. Dördüncü yılda, öğrencilerden tıbbi proje ve sunum dersleri ile bitirme projesi hazırlamaları beklenmektedir.

BİLGİ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri,  Erasmus ve “Laureate” ağındaki değişim programlarından faydalanarak yurtdışı deneyimleri kazanabileceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabilecekleri aktif bir öğrenim hayatına sahip olacaklardır.