Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Programı

revize: 24 Temmuz 2017 09:36:47

Ergoterapi Lisans Programı, öğrencilere ergoterapinin temel ilkeleri üzerine kurulmuş, ergoterapi kavram ve kuramlarına hâkimiyet sağlayacak bir eğitim sunmaktadır. Müfredat, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirilebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Programın amacı, insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel olarak bağımsız olmalarını sağlayacak; temel tıp, fizyoterapi, rehabilitasyon ve ergoterapi bilgilerine sahip; ergoterapi konusunda klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış ergoterapistler yetiştirmektir.

Ergoterapi Lisans Programı öğrencilerinin klinik uygulama dersleri ve yaz stajları için Üniversitemizin anlaşmalı olduğu özel kurumlardan yararlanılacaktır.

BİLGİ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Ergoterapi Lisans Programı öğrencileri, Erasmus ve “Laureate” ağındaki değişim programlarından faydalanarak yurtdışı deneyimleri kazanabileceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabilecekleri aktif bir öğrenim hayatına sahip olacaklardır.