Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

revize: 19 Aralık 2016 14:08:38

Çocuk Gelişimi lisans programını tamamlayan öğrencileri mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Çocuk Gelişimi mezunları bu konuda derin bilgiye sahip, nitelikli personeller olarak çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araç geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunar.