Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

revize: 19 Aralık 2016 14:08:38

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi ve pratik becerilerle donanımlı birer diyetisyen olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık bir eğitim ve öğretim sunmaktadır.

Lisans programının birinci yılında, öğrenciler anatomi, fizyoloji, kimya, organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik gibi mesleki alt yapılarını güçlendirecek temel bilimlere ait derslerin yanı sıra mesleğe ait temel bilgileri içeren tıbbi etik, psikoloji, beslenme ilkeleri ve uygulamalarına dair dersleri; ayrıca İngilizce dil becerilerini sürdürebilmek ve geliştirmek için akademik amaçlı İngilizce dersini de göreceklerdir.

İkinci yılın ilk döneminde öğrenciler, besin kimyası ve analizleri, halk sağlığı, mikrobiyoloji, parazitoloji, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri, istatistik gibi derslerle mesleki bilgiye dayalı alt yapılarını geliştireceklerdir. İkinci dönemin ders programında yer alan biyokimya, besin mikrobiyolojisi, besin güvenliği, sosyoloji ve beslenme eğitimi dersleri ile klinik uygulama ve mesleki pratikte ihtiyaç duyulan İngilizce bilgilerini geliştirecekleri tıbbi İngilizce derslerini de alacaklardır. Öğrencilere ayrıca mesleki bilgilerini artıracak seçmeli dersler de sunulmaktadır. İkinci yılın sonunda tüm dersleri tamamlayan öğrenciler, üç haftalık klinik uygulama stajı yapacaklardır.

Öğrenciler, üçüncü yılda toplum beslenmesi, kurum beslenmesi, hastalıklarda klinik beslenme, besin kontrolü ve mevzuatı, ana-çocuk beslenmesi, gençlerde yeme bozuklukları, yaşlılık döneminde beslenme konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklar; ayrıca mesleki bilgilerine destek olacak seçmeli dersleri ve tıbbi İngilizce dersi ile kanıta dayalı uygulamalar üzerine derslerini almaya her iki dönemde de devam edeceklerdir. Üçüncü yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, üç haftalık yaz dönemi stajlarını gerçekleştireceklerdir.

Programın son yılında, öğrenciler edindikleri mesleki bilgileri pratik olarak ve gözlem altında klinik ortamlarda uygulayacaklardır. Dördüncü yılda, öğrencilerden tıbbi proje ve sunum dersleri ile bitirme projesi hazırlamaları beklenmektedir.
BİLGİ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, Erasmus ve “Laureate” ağındaki değişim programlarından faydalanarak yurtdışı deneyimleri kazanabileceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabilecekleri aktif bir öğrenim hayatına sahip olacaklardır.