Dekanlık Ofisi

Dekan Vekili Prof.Dr. Ahmet Denker
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Fakülte İdari Asistanı   Ezgi Şahin
Fakülte İdari Asistanı   Bahar Kaya