Program Hakkında

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı’nın esas aldığı amaçlar: 

  • Temel ve mühendislik bilimlerindeki ana prensiplere dayalı olarak makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle donatılmış; 
  • Bir elektromekanik sistemi, bileşenini, sistemi ve süreci; ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ekonomiklik ve verimliliğin yanı sıra, çevre ve sosyal etkileri de dikkate alarak tasarlayan ve üreten;
  • Mekanik, elektronik ve bilgisayar bilimlerinin prensiplerini daha sade, verimli, ekonomik ve güvenilir sistemler oluşturacak şekilde biraraya getirebilen;
  • Bilgisayar, sensör ve aktüatörler kullanarak akıllı sistemleri ve süreçleri tasarlayan, çözümleyen ve test eden;
  • Farklı disiplinlerdeki konuları hızlı kavrayan, bilgi ve becerisini esnek bir biçimde kullanabilen;
  • Etkili sözlü, yazılı ve grafik iletişim becerilerine sahip;
  • Muhtemel iş alanlarıyla daha eğitim safhasında ilişki kurmuş, girişimcilik ruhu geliştirilmiş, iletişim ve bilişim teknolojilerin kullanımında yetkin; 
  • Sürekli değişen dünyaya, yeni akımlara, dönüşüm ve gelişmelere uyum sağlayacak yetenek ve özgüvene sahip; takım çalışması yapabilen ve yönetebilen;
  • Mesleğinin etik değerlerini özümsemiş,  sosyal sorumluluk konusunda duyarlı, ve alanının küresel sorunlarına yabancı olmayan 

mezunlar yetiştirmektir.