Program Hakkında

BİLGİ İnşaat Mühendisliği,  mühendislik bilimlerindeki ana prensiplere dayalı olarak inşaat mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle donatılmış mühendisler yetiştiren bir lisans programıdır.

BİLGİ İnşaat Mühendisliği, ülkemizde en önemli doğal afet olarak hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan deprem ve diğer doğal afetlere karşı güvenli yapı projelendirmeyi bilen ve bu sorumluluğun bilincinde olan, çevresel problemleri tanıyan, çevreye saygılı çözüm oluşturmasını bilen mühendisler yetiştirmeyi her zaman önde gelen bir hedef olarak algılamaktadır.