İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Programı

revize: 06 Ocak 2017 11:51:11

En eski mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği, gelişen teknoloji ve yeni kitle iletişim araçları, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme gibi faktörlerin etkisiyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutar.  Yaşanan bu hızlı gelişmeler, inşaat mühendisliği eğitiminde yöntem, araç ve nitelik bakımından değişimi gerekli kılmıştır.  Fiziksel problemleri matematikten faydalanarak çözümlemeye yönelen inşaat mühendisliği, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle bilgisayar kullanımının ağırlıklı olduğu bir alan haline gelmiştir.  

BİLGİ İnşaat Mühendisliği, bu doğrultuda, bilgisayarların tasarım, planlama, hesaplama, simülasyon amaçlarıyla kullanımı üzerine yoğunlaşan, inşaat mühendisi adaylarının sektöre ve rekabete hazırlamak üzere temel derslerde bilgisayar uygulamalarına ağırlık veren bir program olarak tasarlanmıştır. Program, mühendisliğin temel kaygılarından hareketle, araştırmaya dayalı bilgi üreterek topluma hizmet veren, inşaat mühendisliğinin ana disiplinlerindeki süreçleri tasarlayabilen, araştırmacı, yaratıcı, kendine güvenen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip mühendis yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

BİLGİ İnşaat Mühendisliği, inşaat mühendisliğinin temelini oluşturan teorik ve pratik bilgileri edinmiş olmanın yanı sıra hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan deprem ve diğer doğal afetlere karşı güvenli yapı projelendirmeyi bilen ve bu sorumluluğun bilincinde olan, çevresel problemleri tanıyıp çevreye saygılı çözümler üretmeyi bilen mezunlar vermeyi başlıca hedeflerinden biri olarak görmektedir.