Matematik Bölümü

Finans Matematiği* Programı

revize: 15 Haziran 2016 16:03:01

Avrupa finans pazarında süregelen gelişme, büyüme ve entegrasyon nedeniyle finans mühendisliğinin teknik özelliklerini bilen ve bu özellikleri anlayan insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Program, matematik eğitimi almış olmanın yanında, uluslararası finans, risk analizi ve sermaye yatırımı konularında uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm bu programı çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın ilişkilerle sürdürecektir. Bu kuruluşların arasında Türk Aktüerler Derneği, Department of Acturial Mathematics and Statistics, Herriot-Watt University (Edinburg, Birleşik Krallık) ve Georgia State University (Atlanta, ABD) vardır.

Mezunlar muhasebe, bankacılık, sigortacılık, borsa, endüstri ve eğitim sektörlerinde çalışabilirler.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.