Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Programı

revize: 06 Ocak 2017 11:52:35

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nın en önemli amacı bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılmasını sağlayacak, analitik düşünme yeteneği ve sistematik yaklaşıma sahip, liderlik becerilerini sürekli geliştiren entelektüel mezunlar vermektir.

Güçlü bir mesleki formasyon alacak öğrenciler, mühendislik çözümlerinin toplumsal ve evrensel bağlamda etkisini kavrayacak sorumlu bireyler olarak yetişeceklerdir.

Öğrenciler, iletişim teknolojilerine hâkim, uluslararası takımlarda çalışabilen uzmanlar olarak mezun olacaklardır.

BİLGİ Endüstri Mühendisliği analitik düşünme yeteneğiyle birlikte sistem bakışı güçlü,  iletişimi kuvvetli, problemlere endüstri mühendisliği disiplininin sağladığı araçların yanı sıra sürekli gelişen teknoloji ve bilişimin sunduğu imkânları da kullanarak çözümler üretebilen mühendisler yetiştirme hedefindedir.

Programımız, öğrencilerimizin, üretim ve hizmet sistemleri, bilişim ve karar destek sistemleri ve yöneylem araştırması alanlarında toplam kalite yönetimi, üretim planlaması ve çizelgelemesi, finansal analiz, kaynak bölüştürme, bütünleşik sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği kavram ve araçlarını kullanarak çözümler üretebilme becerileri kazanmalarına odaklıdır.

Öğrencilerimiz, çeşitli sistem tasarım, kurma, geliştirme ve denetiminde insan, bilgi, ekipman ve finansal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağını hem teoride hem de pratikte öğrenme imkânına sahip olacaklardır.