Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Programı

revize: 14 Nisan 2017 09:56:41

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerimizi bilgisayar mühendisliği mesleğine en iyi şekilde hazırlamaya ve onlara sağlam bir eğitim vermeye odaklıdır. Bu amaçla programımızın ana hedeflerinden biri öğrencilerimizin mühendislik eğitiminde sağlam bir altyapıya sahip olmaları ve sürekli değişmekte olan rekabetçi bir teknolojik ortama ayak uydurup mesleki yetkinliklerini güncel tutup sürekli geliştirebilmeleridir. Programımızın bir diğer hedefi, öğrencilerimizin yenilikçilik alanında önemli katkılarda bulunmalarını sağlamak, ve ayrıca, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan bir dizi problemlere sürdürülebilir çözümler ararken, onlara, bilgisayar mühendisliği tekniklerini uygulayabilme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, ulusal veya uluslararası kariyerlerinde lider pozisyonunu üstlenebilecekler, girişimci ve sorumlu mühendisler olarak mesleklerinin etik değerlerine bağlı kalacaklardır.

Bilgisayar Mühendisliği Programımızın eğitim amaçları aşağıdaki gibidir:  

• Bilgisayar alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, sanayide, akademik alanlarda başarılı kariyer sergileyebilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirip ülkemize kazandırmak.

• Yenilikçi fikirlerle topluma, ekonomiye, akademiye katkı sağlayacak projeler yaratabilen mühendisler yetiştirmek.

• Mesleklerinde lider pozisyonlara ulaşan bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

• Bilgisayar Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen, bilimselgelişmeleri takip edebilen mühendisler yetiştirmek.

• Ahlaklı ve sorumluluk duygusu gelişmiş, girişimci, rekabet edebilen bilgisayar mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmek.

• Hızlı değişen teknolojik ortamda sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışan, her alandaki gelişmeleri takip edebilen, rekabetçi bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.