Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma)* Programı

revize: 15 Haziran 2016 16:04:59

Bilgisayar Mühendisliği (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) Programı’nın amacı, öğrencilere Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği konusunda genel bir bilgi seviyesi ve bakış açısı kazandırılması için gerekli eğitimin sunulması; onlara bilgisayar ağları, dağıtık sistemleri, işletim sistemleri, algoritma çözümlemesi, programlama dilleri gibi temel alanların en az birinde derinlemesine bilgi sağlayabilecek uygulamalı becerilerin edindirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  

Bu program, aşağıdaki çıktıların edinilmesini sağlayacaktır:
- Temel bilgisayar bilimleri ve mühendisliği kavramları, ilkeleri ve kuramları hakkında genel bir anlayış seviyesi ve en az bir dalda derinlemesine bilgi seviyesi,
- Çok yönlü ve uygulamalı eğitim sonucu kazanılmış güncel mühendislik becerileri,
- Bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde güncel, yeni ve yakında olacak akımların farkındalığı,
- Karmaşık bilgisayar sistemleri yapmak için gerekli tasarım basamaklarının anlaşılması ve mevcut sistemlerin çözümlenmesi için gerekli becerilerin bilinmesi,
- Karmaşık bilgisayar sistemlerinin kuram ve uygulamaları çerçeveleyen tanımlama ve ilkelerin ayrıntılı anlaşılması ve değerlendirilmesi için gerekli becerilerin sağlanması,   
- Gereksinim tanımlamalarından yola çıkarak yenilikçi çözümler tasarlamak için gerekli araç ve yöntemlerin uygulamalı bilgilerinin edinilmesi,
- Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği ve bununla ilgili teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkan ahlaki sorunların anlaşılması ve her zaman doğru olanı seçmeye yönelen katıksız bir bakış açısı,
- Bilgisayar sistemleri tasarımı ve geliştirilmesinde gerekli rollerin herhangi birisini almaya yetkin bir takım oyuncusu olarak çalışmak için gerekli becerilerin edinilmesi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Liverpool arasındaki işbirliği çerçevesinde; Bilgisayar Mühendisliği (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) Programı öğrencileri, programın ilk üç yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, son yılında ise University of Liverpool’da öğrenim görürler.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.