Mimarlık Bölümü

Mimarlık Programı

revize: 26 Şubat 2015 16:22:38

Dünya nüfusunun kentleşme eğilimindeki hızlı artış, çok ciddi ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik problemlerini beraberinde getirdi. Buna paralel olarak, “Dünyayı barış içerisinde nasıl mesken tutabiliriz?” sorusu insanlık gündeminin merkezine yerleşti. Tüm bu nedenlerle toplumun mimarlık mesleğinden beklentileri hem değişti hem de fazlalaştı. Yeni çağın ilk yıllarında, mimarlık sosyal sorumluluklarını tekrar hatırladı ve mesleğin yapabilirlik kapasitesi katlanarak arttı.

Bu gerçeklerden hareketle oluşturulan BİLGİ Mimarlık Lisans Programı, öğrencilerine, sadece mimarlık disiplininin verimli kaynaklarını değil, komşu fakültelerin çok zengin sosyal bilimler birikiminin olanaklarını da sunmaktadır. Zira mimarlık mesleğinin 21. yüzyılın dinamikleriyle şekillenen yeni formasyonu, böyle bir sosyal bilimler birikimini olmazsa olmaz kılmaktadır.

 

Haberler ve Etkinlikler