Program Hakkında

PRME Logo
  • İşletme Enformatiği Programı, disiplinlerarası bir anlayışla ve günümüzün küresel ve teknolojik rekabet ortamı göz önüne alınarak tasarlanmıştır. İşletme yönetimi ve bilgisayar bilimleri alanlarında derslerden oluşan kapsamlı ve eksiksiz bir müfredata sahiptir.
  • Öğrenciler, yapacakları iki yaz stajı ve iki dönemlik bir bitirme projesiyle bilişim ve iletişim sektörünü daha mezun olmadan tanıma ve edindikleri bilgi ve becerileri iş yaşamında uygulama olanağı bulmaktadır.
  • Program, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin benzer programlarının yanı sıra, işletme enformatiği alandaki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve şirketlerle yakın işbirliği içerisindedir. Bu sayede, öğrenciler eğitimleri sırasında profesyonel yaşamlarını tasarlama ve kendilerini bu yönde geliştirme fırsatı yakalamaktadır.
  • İşletme Enformatiği mezunları, disiplinlerarası perspektifleri sayesinde sektörel ve teknik uzmanlık alanları arasında birer köprü işlevi görmekte, çok çeşitli görevler üstlenebilmektedirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME) Girişimi:

PRME Bülteni 2010
PRME Bülteni 2012