Program Hakkında

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Programı’nın amacı, öğrencilere toplumsal ve idari bilimler alanlarında felsefe odaklı yoğun bir formasyon kazandırmaktır.

Program, doğa, akıl, rasyonalite ve değer gibi kavramların bir yandan Antik Yunan’dan bugüne ortaya çıkışı ve evrimini, diğer yandan da ekonomik, felsefi, hukuki, kültürel, politik ve toplumsal yaşamın sorunsallaştırılmasında bu kavramların oynadığı rolü araştıran dersler içermektedir.

Disiplinlerarası bir anlayışla tasarlanan programda verilecek olan felsefe eğitimi, tutarlılığın yanı sıra etik boyutu da olan bir düşünme bilinci kazandıracaktır.

Öğrencileri toplumsal hayatı yöneten otorite yapılarıyla tanıştıracak olan politika eğitimi, öğrencilere kolektif eylem sorunlarına katılımcı ve eleştirel bir gözle bakmanın önemini kavratacaktır. Politik kararların ekonomik meselelerle iç içe geçtiği günümüz dünyasında hayati önem taşıyan ekonomi alanında verilecek eğitim ise, öğrencilerin sosyal olguların araştırılmasında bu alanın analitik çerçevesini kullanmalarına imkân sağlayacaktır.