Ekonomi Bölümü

Ekonomi-İşletme (Üstün Başarı) Programı

revize: 20 Haziran 2017 11:51:30

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İngiltere’deki University of London International Programs ile koordineli olarak yürütülen Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı, uluslararası platformlarda rekabete açık bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bunu başarmaktadır. Bilim insanı olmak isteyen mezunlarımız, dünyanın seçkin doktora programlarına kabul edilmekte; özel sektörde iş yaşamına atılmak isteyenler ise, sektörün aranan profesyonelleri olmaktadır. Öğrencilerimizin aldıkları University of London derecesi dünyaca tanınmış bir diplomaya sahip olma şansını vermektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, ilgili birinci sınıf derslerini almış ve yüksek başarıyla tamamlamış olmaları koşuluyla, yapılacak sınav ve mülakat sonucuna göre Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı’na devam edebilirler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Programı’na kayıtlı öğrenciler 1. sınıf derslerini tamamlamaları halinde -yatay geçiş koşullarını yerine getirmek kaydıyla- sınavsız olarak bu programa kabul edilirler.

Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı’nı tamamlayan ve ilgili sınavları geçen öğrenciler, hem İstanbul Bilgi Üniversitesi hem de University of London International Programs diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı yönetim ile ilgili ekonomik kavram ve yöntemleri verir ve öğrencilere bunların nasıl uygulanacağını gösterir. Ayrıca öğrenciler, finans, muhasebe, sosyoloji gibi tamamlayıcı disiplinlerin temellerini ve gerekli sayısal yöntemleri elde etme fırsatı bulur. Öğrenciler, organizasyonların nasıl çalıştığını ve birbirleriyle nasıl bir etkileşimde olduklarını anlayabilirler. Firmaların yapılarının ve stratejilerinin analizi sanayilerin gelişimini ve piyasaların işleyişlerini anlamada yardımcı olur. Bu program, yönetim ve danışmanlık alanlarında kariyer için temel oluşturur ve ayrıca daha fazla akademik çalışma için sağlam bir temel sağlar.

 

UoL